Město totiž veřejnosti poprvé představilo své nové informační centrum, které se nachází v těsné blízkosti Památníku lovců mamutů. Přerovští radní tak podle svých slov alespoň částečně splatili dluh slavnému nalezišti, které v osmdesátých letech pohřbila panelová výstavba.

Přitom právě díky nálezu hromadného hrobu pravěkých lidí, který učinil Karel Jaroslav Maška v 19. století, se do té doby neznámé Předmostí u Přerova zapsalo do učebnic světových dějin.

Nové informační centrum má přispět k tomu, aby se lokalita v Předmostí stala vyhledávaným cílem zahraničních turistů. Návštěvníci budou mít ve stánku k dispozici internet a od pracovníků u recepce obdrží potřebné informace a propagační materiály.

Na slavná naleziště poutá od konce týdne také nově instalovaná plastika z dílny uměleckého kováře Jiřího Jurdy, která je umístěna při výjezdu z Přerova do Předmostí. „Centrum se podařilo zbudovat hlavně díky evropské dotaci 7 milionů korun z Regionálního operačního programu. Celkové náklady na jeho stavbu přitom činily 8,2 milionu,“ upřesnila náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková (ODS).

Město se prý snaží archeologicky významnou lokalitu postupně zvelebovat. „V budově v Hranické ulici je malé školní muzeum s archeologickou expozicí, lidé se můžou projít po naučné vlastivědné stezce Předmostím až do pravěku. Před třemi lety byl zpřístupněn také Památník lovců mamutů,“ vyjmenovala náměstkyně.

Přerovští radní mají s lokalitou i další plány a chtějí v Předmostí realizovat nákladný projekt výstavby areálu Mamutova. „Zpracováváme podrobnou studii. Pokud bychom projekt chtěli realizovat v plné, ambiciózní podobě, a to i s hřištěm a parkovištěm, museli bychom investovat 100 milionů korun,“ nastínila náměstkyně.

U nového informačního stánku se v sobotu sešli všichni příznivci pravěké minulosti Předmostí – rodiče s dětmi, kteří se vydali na trasu pochodu Po stopách lovců mamutů, přerovští politici, archeologové a také zástupci školy J. A. Komenského v Přerově-Předmostí.

„První snahy o vybudování důstojného informačního centra se datují už ke konci 19. století. V roce 1895 se v Přerově konala první mezinárodní archeologická konference za účasti celé řady odborníků. Na ni pak v roce 1907 navázalo založení školní archeologické expozice v budově staré školy v Předmostí,“ shrnul některá nepříliš známá fakta přerovský muzeolog Jan Mikulík.

O zbudování památníku pravěku usiloval ve 30. letech 20. století také předmostský starosta Josef Knejzlík. Obsáhlý projekt památníku, nad jehož realizací převzalo záštitu ministerstvo školství a národní osvěty, ale tehdy překazila německá okupace.