V příštích měsících se dá očekávat další pokles – od května totiž začala platit novela zákona o hmotné nouzi. Podle ní potřebují lidé k poskytnutí doplatku na bydlení souhlas obce.

„Ke konci března se výrazně snížil počet lidí v ubytovnách, to ve všech sledovaných kritériích. Žije zde méně rodin s dětmi, ale i mimopřerovských občanů," informovala Marta Šintáková, vedoucí oddělení sociální prevence přerovského magistrátu.

„Přičítáme to hlavně tomu, že definitivně ukončila svou činnost ubytovna v Tovární ulici u nádraží. Dalším důvodem je i stěhování zdravotně postižených lidí z lazaretu v Dluhonské ulici," doplnila s tím, že situace se může vyvíjet k lepšímu i v následujících měsících.

V platnost totiž vstoupila tolik diskutovaná novela zákona o hmotné nouzi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí už informovalo města a obce, jak postupovat při posouzení žádosti o vyplacení doplatku na bydlení.

„Od května bude souhlas obce nezbytnou podmínkou pro získání nároku na doplatek na bydlení. Je tedy třeba, aby obce poskytovaly Úřadu práce svá závazná stanoviska bezodkladně. V opačném případě by prodlužování správního řízení mohlo zkomplikovat lidem v hmotné nouzi život," upozorňuje starosty obcí ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zamezit ztrátě střechy nad hlavou

Ministerstvo ani Úřad práce nemají kompetence zavazovat obce v samostatné působnosti metodikou, jakým způsobem souhlas udělovat nebo neudělovat. Rozhodnutí je buď na radě obce, nebo starostovi.

Pokud obec vydá zamítavé stanovisko, bude muset s neúspěšným žadatelem zahájit komplexní sociální práci tak, aby zamezila tomu, že se klient ocitne bez střechy nad hlavou.

Obce by tedy měly mít pro tyto případy volné kapacity v zařízeních sociálních služeb, azylových domech a podobně.

„Zatím jsme obdrželi pouze jednu žádost z Kojetínska. Celé rozhodování o souhlasu či nesouhlasu obce je v kompetenci rady města s tím, že se bude každá žádost posuzovat individuálně," upřesnila Marta Šintáková z přerovského magistrátu.

„My budeme provádět administrativu – šetření v domácnostech občanů a podávat návrhy radě na její rozhodování. Na základě výsledků pak zpracujeme závazné stanovisko, které obdrží Úřad práce," doplnila.

Ztroskotá to na kauci

Jaké jsou šance těch, kterým obec souhlas neudělí?

Buď se přestěhují do svých původních rodin a opustí město, nebo budou nuceni najít si třeba pronájem bytu.

Jenže na to potřebují peníze a nebo garance, že mají stálý příjem.

Jak potvrzují realitní makléři v Přerově, sociálně slabí už se začínají po pronájmech bytů ptát.

„Chodí se ptát průběžně. Většinou to ale ztroskotá na požadavku majitelů bytů, kteří chtějí zaplatit kauci," potvrdil Alexandr Beták z realitní kanceláře Nemo.

Nájem bude, zaplatí to sociálka

Někteří lidé si s tím ale hlavu nelámou a nadále se spoléhají na štědrou náruč státu.

Své o tom může vyprávět i majitelka, která chtěla nedávno pronajmout třípokojový byt.

„Na inzerát v novinách se mi přihlásilo hned několik Romů. Tvrdili, že na nájem mít budou, protože jim to zaplatí sociálka. Když jsem požadovala, ať doloží potvrzení o příjmu, buď si vymýšleli, že pracují, nebo uvedli, že kdysi dávno pracovali," svěřila se čtyřicetiletá žena z Přerova.