Zástupci Exekutorského úřadu Tomáše Vrány v Přerově, který patří k pěti největším v republice, dokonce mluví o tom, že neschopnost lidí splácet dosáhla nebezpečných rozměrů.

Důvody? Jedním z nich je i to, že se věřitelé v době krize začali strachovat o osud svých pohledávek.

Nárůst exekucí ovlivňuje i krize

„Na rapidním nárůstu počtu exekucí se už podílí i ekonomická recese, i když podle našich zkušeností s trváním celého procesu jde zatím jen o okrajový vliv. Musíme si uvědomit, že exekuce je až tím posledním krokem k získání peněz od dlužníka,“ uvedl přerovský soudní exekutor Tomáš Vrána.

Jeho zkušenosti z praxe jsou totiž takové, že pohledávku nejprve řeší sám věřitel.

„Ten zasílá dlužníkům sms správy, upozorňuje je telefonicky nebo poštou zasílá upomínky. Teprve když se tento postup míjí účinkem, obracejí se věřitelé na soud. Exekutoři mnohdy provádějí výkon rozhodnutí soudu až rok poté, co přestane dlužník splácet,“ vysvětlil.

Lidé se chovají nezodpovědně

Za hlavní příčinu nárůstu počtu vymáhání pohledávek považuje fakt, že se lidé chovají nezodpovědně a neodhadnou své finanční možnosti. To koneckonců potvrzuje i statistika – zhruba u pětadvaceti procent všech dlužníků totiž exekutor nebyl poprvé, ale poněkolikáté.

Dalším důvodem je to, že věřitelé potřebují v ekonomicky nejisté době naléhavě řešit své pohledávky. „Mnohem více jsme měli exekucí na majetku fyzických osob – těch bylo v první polovině letošního roku na 15 tisíc 250. Firemní majetek jsme zabavovali „jen“ v 1 550 případech,“ doplnil Vrána.

Zvýšení počtu soudních exekucí potvrzuje také předsedkyně Okresního soudu v Přerově Táňa Šimečková. Ta si ale myslí, že jejich hlavní „boom“ už pomalu odeznívá.

„Ke strmému nárůstu došlo hlavně vloni, kdy jejich počet stoupl ze 4884 na 7566. V prvním pololetí letošního roku jich bylo na 3215, což je přibližně stejně jako loni,“ uvedla předsedkyně soudu.

Exekutoři jsou příliš horliví, tvrdí občané

S nárůstem počtu exekucí přibývá i občanů, kteří si stěžují na přílišnou horlivost exekutorů, nebo dokonce na jejich nezákonné jednání. Lidé, kterým postup exekutorů vadí, se od července letošního roku mohou obracet přímo na ministerstvo spravedlnosti.

„Způsob, jakým někteří soudní exekutoři vykonávají svou činnost, si vynutil zákonnou úpravu. Podle ní může nyní na činnost exekutorů dohlížet ministerstvo spravedlnosti. Od doby, co začala nová legislativa platit, jsme obdrželi od lidí dvě stížnosti,“ řekla předsedkyně soudu.

Zástupci ministerstva spravedlnosti můžou podle nové zákonné úpravy nahlížet do spisů, listin a evidencí exekutorů, dožadovat se vysvětlení k věci, která je předmětem státního dohledu.

„Setkali jsme se s případem, kdy exekutorka vymohla pro svou klientku dlužnou částku 100 tisíc korun, a tu pak u sebe zadržovala. Dozor státu je tedy v některých případech na místě,“ uzavřela Šimečková.