„V této vlakové stanici se provádí čištění kolejového lože, současně probíhá také oprava geometrické polohy koleje a zřízení bezstykové koleje. Dále budou zřízeny nástupištní hrany z betonových prefabrikátů a opraveny přechody přes koleje, což zvýší kulturu cestování snadnějším nástupem a výstupem cestujících,“ popsal stavební práce na městském vlakovém nádraží ředitel Správy dopravní cesty Olomouc Václav John.

Výluka první traťové koleje na nádraží probíhala po dobu jednoho týdne v polovině května. V těchto dnech je mimo provoz druhá kolej. Ta má být zprovozněna se začátkem června.

Kvůli omezení propustnosti tak může docházet i k menším zpožděním vlaků, která by však neměla přesáhnout pět minut. V Hranicích se v blízké budoucnosti nejedná o jediný zásah do železničního provozu. Železničáři totiž připravují rozsáhlou opravu části stanice Hranice na Moravě, odkud vede trať do Valašského Meziříčí.

„Ve dvou etapách budou vytrhány výhybky, regenerovány a vyměněny vadné součásti. Dojde k vybagrování kolejového lože a bude zřízeno odvodnění mezi kolejí na Ostravu a na Valašské Meziříčí,“ podotkl John, přičemž dodal, že se jedná o nákladnou investici v celkové výši téměř šestnáct milionů korun.

Opravy na severním hranickém nádraží si vyžádají rozsáhlejší omezení provozu, než které je spjato s nynější modernizací. Ve dnech od 8. do 21. června nebude v provozu střídavě jedna z kolejí na pětikilometrovém úseku mezi hranickými nádražími a protijedoucí vlaky tak na sebe budou muset čekat.