Například minulou neděli se během tradiční odpolední promenády po mostě prošly desítky lidí, které neodradily ani umístěné zátarasy.

Moderní stavba, za niž město Přerov zaplatilo 120 milionů korun, stojí v místech původního mostu přes Bečvu, postaveného v roce 1903. Autorem projektu je významná česká architektka Alena Šrámková.

Dodavatelská společnost Skanska, která stavbu realizovala, zahájila práce v září roku 2010 demontáží staré zchátralé lávky. Hotové dílo předala počátkem května, přesně podle termínu ve smlouvě.

„Během výstavby jsme narazili v korytě Bečvy na neočekávané množství dřevěných pilot a zbytků starého mostu. Abychom mohli vybudovat základy nových pilířů, museli jsme tento materiál nejdříve odstranit, což znamenalo značné komplikace. Vše jsme nakonec vyřešili, částečné zdržení dohnali, a podařilo se nám tuto krásnou stavbu předat Přerovanům včas," přiblížil František Mašek, ředitel závodu Mosty společnosti Skanska.

Nový Tyršův most symbolizuje historii i současnost města. Dominantu tvoří bronzová socha zubra s kruhem v nozdrách, která má původ v heraldice městského erbu a je symbolem energie a sebevědomí. Ta je doplněna sochou ptáka, symbolu volnosti a svobody, umístěnou ve středu mostu, a třemi stromy na jeho protější straně.

Protože mosty nad řekou bývají tradičním hnízdištěm ptáků, vzniklo díky spolupráci architektů a ornitologů na spodní straně konstrukce dvanáct umělých vlaštovčích hnízd.

Nové sochy nadšení nevyvolaly

Sochařské prvky z dílny Ivany Šrámkové se u Přerovanů nesetkaly s velkým ohlasem. Mnozí lidé si myslí, že příliš nekorespondují s dalšími výtvarnými prvky – zrestaurovaným Tyršovým sloupem a jeho replikou.

Nová stavba zachovává původní členění. Vytváří tři mostní otvory a dvojici pilířů, které jsou železobetonové. Nosná konstrukce je také železobetonová, trámová. Celková šířka nového přemostění je 12,5 metru, délka pak 71,5.

Most bude jednosměrně průjezdný a prostor pro vozidla je z bezpečnostních důvodů oddělený od pěší zóny 15 centimetrů vysokou obrubou. Povrch tvoří kamenná dlažba, osazená do pískového lože. V případě mimořádných situací by bylo možné využít ho i pro obousměrný provoz.

„Na okrajích jsou osazeny žulové římsy a atypické ocelové zábradlí. Součástí je i osvětlení zabudované v madlech zábradlí. Sochy ptáka, zubra a stromu jsou osvětleny samostatně s barevnými světly pro noční efekty," upřesnil František Mašek.

Původní most, který v této části Přerova překlenul Bečvu, byl zbudován v roce 1903. Na konci druhé světové války ho nacisté vyhodili do povětří a břehy Bečvy spojila v roce 1964 jen provizorní lávka. Ta stála nad zbytky historické stavby až do září roku 2010.