Radní se rozhodli odstoupit od smlouvy s firmou, jež měla zvelebit prostranství u Hané i parčík mezi školami v Palackého ulici. Důvod? Firma Sates Morava, jež měla obě zakázky realizovat, nesdělila městu svého subdodavatele, a tím porušila smlouvu.

„Veřejná zakázka na obě stavby byla zadána na základě jedné smlouvy, a proto radní rozhodli o ukončení obou současně," vysvětlila Bohdana Kalincová z úseku veřejných zakázek přerovského magistrátu.Kašna u Hané

Padesát let stará kašna u restaurace Haná je ve značně zchátralém stavu. Vybetonovaná vana velikosti bazénu je bez vody a v jejích útrobách se povalují plechovky od piva a další odpadky, které tu pohazují nahodilí kolemjdoucí.

Jedinou chloubou tohoto prvku jsou sochařské fragmenty, které zhotovil na konci šedesátých let dnes už světoznámý sochař Ivan Theimer. Plastika s rostlinnými motivy se na výslovné přání autora přemístí na prostranství pod hradbami.

„Dohodli jsme se s autorem, že pro jeho dílo najdeme vhodné a reprezentativní místo. Sám Ivan Theimer navrhl, aby bylo umístěno pod hradbami. Předběžně počítáme s tím, že bude plastika umístěna v blízkosti sochy Neptuna," nastínil přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Jak se zbavit kašny?

Protože ze záměru na zvelebení prostranství u Hané sešlo, mají radní jednoduchý plán, jak se kašny zbavit.

„Poté, co z ní bude odstraněna plastika, ji chceme nechat zasypat hlínou a zatravnit. S ohledem na charakter místa není možné počítat s tím, že by tu vznikla klidová zóna s vodním prvkem," vysvětlil náměstek přerovského primátora Petr Měřínský. (ANO). Kašna u Hané se totiž nachází poblíž frekventované silnice.

Místo parčíku opět parkoviště

V propadlišti dějin neskončí jen projekt z roku 2012, jenž počítal s úpravou kašny za bezmála pět milionu korun, ale také záměr na zvelebení prostranství mezi budovami škol v Palackého ulici. Tam mělo původně vzniknout místo k odpočinku s vodním prvkem a lavičkami.

„Myslím, že tím potěšíme řadu Přerovanů, kteří tam parčík nechtěli. Máme i petici od lidí, kteří bojovali za to, aby se tu klidová zóna nestavěla a zůstalo zde parkoviště," řekl Petr Měřínský.

PSALI JSME: Parčík v Palackého je trnem v oku, možná tam nebude

Náklady na vybudování parčíku činily dva a půl milionu korun. Dalšího čtvrt milionu by stály vícepráce, které zavinila chyba v projektu. Když totiž loni na podzim stavebníci odkryli zámkovou dlažbu, zjistili, že je zde jiné podloží, než které bylo uvedeno v projektu. Místo štěrkových vrstev narazili na betonovou desku.

Prostor před pasáží je už od podzimu ohraničený zábranami – ty by ale měly v následujících měsících zmizet.

„Čeká nás vypsání výběrového řízení na dodavatele, jenž tuto lokalitu uvede do pořádku. Na nové položení dlažby jsme vyčlenili částku 250 tisíc," podotkl Petr Měřínský. O obou zrušených investičních akcích budou ještě 11. května jednat zastupitelé.