Jak dlouho pracujete se psy u policie?

Se psy pracuji od dvanácti let. A u policie jsem šestnáct let.

K čemu policie psy používá, co dokážou?

Policie používá všestranné psy, kteří mají klasický výcvik. Na stopy, na obranu, jsou to pátrací a hlídkoví psi. S těmi se pracuje v kynologických skupinách, jaké jsou třeba v Jeseníku, Šumperku, Přerově, Prostějově a poskytují servis všem policistům Například nastane problém v restauraci a hlídka, která jde zakročit, si přivolá psovoda na pomoc. Dopravní policie řeší nehodu, v autě po nehodě nikdo není a policisté nevědí, zda řidič utekl, nebo leží zraněný v šoku v poli. A psovod přijede a se psem dohledá místo nehody. A pak jsou psi specialisté.

A ti dělají co?

Jsou to psi na vyhledávání psychotropních omamných látek, psi specialisti na požáry, kteří vyhledají hořlavé látky, které může použít pachatel pro založení požáru, nebo na vyhledávání zbraní.

Copak i zbraň je nějak cítit?

Ano, jsou tam povýstřelové zplodiny a celý soubor pachů, které vznikají od výroby až po používání. A právě na to se pes cvičí, aby to byl schopen rozeznat.

Jiří Vaculík: Speciálky jsou o tom, že pes hledá individuální pach. Každý pes má svoji specializaci, svoje zaměření. Takže třeba drogový pes hledá drogy, má je vtisknuté a nemůže hledat zbraně. Každá věc má svůj specifický pach, který má pes v paměti a ví, že za určitých okolností má ten pach hledat.

Jak je to s pátráním po pohřešovaných osobách? Třeba i v souvislosti s pražským případem ztracené holčičky?

Okamžitě, jakmile se člověk ztratí, vyjíždějí skupiny, které, jak jsem říkal, podporují ostatní jednotky. Na to stačí pes s klasickým výcvikem. Psovod se zavolá na místo činu nebo místo, kde osoba naposledy byla, a tam se pes uvede na pachovou stopu. Anebo vyhledává věci po pohřešovaných.

Jak dlouho poté, co člověk místo opustil, má pátrání smysl?

Nejlepší je začít co nejrychleji. Záleží na počasí, jestli padá sníh, jestli počasí napomáhá udržení pachových stop nebo je ničí.

Vaculík: A záleží to hodně i na psovodovi.

Konkrétně ta doba může být jak dlouhá?

Americká literatura uvádí u bloodhoundů schopnost držet stopu v terénu 48 hodin. Záleží na zdatnosti psovoda, jak je zabezpečeno místo činu, kdy tam ten psovod přijede, jaké je počasí…

Vaculík: Když bude terén „čistý“, je to jednodušší. Ale když to bude v centru Olomouce, kde je velká koncentrace lidí a pachů, je to něco jiného.

Co když se pátrá po lidech, o nichž se předpokládá, že jsou mrtví?

To už je potřeba pes specialista. Jeden takový je ve středních Čechách, druhý v Brně. Jejich výcvik je velice složitý a v současné době tady takového psa nemáme. Souvisí to i s využitelností psa, takových případů je málo. V případě potřeby nám jezdí pes z Brna.

Do jaké doby má pátrání po mrtvých tělech smysl? Zase dva dny?

Je to specifické. Například pokud někdo ukryje tělo pod zem, záleží na tom, v jakém materiálu, jaké jsou podmínky, a také se čerstvé tělo nezačne hned rozkládat. Pokud je ukryté dva nebo tři metry pod zemí, trvá, než pach rozkládajícího se těla prostoupí zeminou a dostane se na povrch. Než ho pes stačí zachytit. Hledat tělo po dvou dnech nemusí přinést výsledek.

V Přerově po tělech obětí dvojnásobné vraždy pátrala na vlastní pěst se svými psy i skupina lidí z občanského sdružení. Myslíte si, že to má smysl?

I mezi civilními lidmi může být spousta lidí, kteří mají dobře cvičené psi a dosahují úspěchů. Ale u policejních psů je garantované, že ten pes má určitou výkonnost, protože každý rok musí splnit určité zkoušky a testy, aby vůbec mohl nějakou činnost vykonávat.

Zmínili jste, že úspěch závisí hodně i na psovodovi. Můžete to vysvětlit?

Dobrý psovod rozpozná jemné nuance, jemné značení. Kdy podnět není tak silný, aby se pes projevoval výrazně. Pes není mašina, která vám řekne Ano, tady to je, nebo ne.

Vaculík: Záleží, jak máte psa „přečteného“, jak poznáte, že ho něco zaujalo. Když se třeba začne chovat jinak než v průběhu dosavadní pátrací akce při prohledávání terénu, ať už jde o zbraně, výbušniny, nebo i mrtvoly.

Když něco najde, měl by se rozštěkat?

Vaculík: Podle toho, jak je cvičený. Například na výbušniny je pes cvičený tak, aby se choval klidně, aby svým pohybem nebo hlasovým projevem neodpálil výbušný systém. Takže si zalehne, chová se tiše, a psovod ho pak odvede a nastupuje pyrotechnická služba. Drogy značí aktivně – hrabe nebo štěká, na předměty může zalehávat.

Může se pes zmýlit?

Kolega, který dělá na oddělení pachových identifikací, říká, že psi se nemýlí. Že je jen špatným výcvikem, když si pes něco špatně vyhodnotí a označí to špatně. Může být třeba stereotypně učený nebo si dá učením do souvislosti jiné věci.