Projekty však musí ještě posvětit zastupitelstvo. V případě zisku dotací by hejtmanství například opravilo silnici mezi Těšeticemi a Drahanovicemi, most v Unčovicích a v Leštině, rozšířilo služby penzionu pro důchodce v Olomouci či vybudovalo víceúčelové hřiště v areálu Střední školy zemědělské v Olomouci.

„Z Evropské unie bychom chtěli získat finanční prostředky na tři oblasti. Jedná se o zlepšení dopravní infrastruktury, o rozvoj sociálních služeb a volnočasových aktivit. Podání projektů do vypsaných výzev regionálního operačního programu musí ještě doporučit zastupitelstvo,“ informovala náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová.

Z oblasti dopravy chce kraj získat dvě stě dvanáct milionů korun na devět projektů. Opravil by tak dva mosty – v Unčovicích a Leštině, a silnice druhé a třetí třídy na území kraje. Jednou z nich je například komunikace mezi Samotiškami a Svatým Kopečkem, kde půjde o opravu dvoukilometrového úseku, který je nerovný v příčném i podélném směru, jsou na něm trhliny a výtluky.

„Rekonstrukce je určitě potřeba. Pokud kraj silnici opraví, tak to mohu jen uvítat. Každá spravená cesta je užitečnou investicí,“ řekl starosta Samotišek Luboš Gloser. Další silnice chce kraj opravit například mezi Těšeticemi a Drahanovicemi či Brníčkem a Kolšovem.

V oblasti sociálních služeb by kraj chtěl získat finance na čtyři projekty v celkové výši pětapadesát milionů. „Chtěli bychom rozšířit služby Penzionu pro důchodce o oddělení ošetřovatelské péče. Jedná se o nástavbu nad stávající budovou. Potom jde o rekonstrukce půdních prostor v Intervenčním centru, protože v současné době sedí zaměstnanci v provizorních místnostech. Je to v podstatě jediné zařízení v kraji, které poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím,“ vysvětlila Kubjátová.

Hejtmanství by také chtělo přistavět prostor pro děti vyžadující okamžitou péči ve Sdruženém zařízení pro péči o dítě.

Projekt počítá s vybudováním herny, ložnice a místnosti pro rehabilitaci a sociálního zařízení. „Posledním projektem je rekonstrukce koupelen v Domově důchodců v Šumperku. I když bychom chtěli zkvalitnit a opravit více objektů, tak jsme omezeni finančními prostředky,“ přiblížila Kubjátová.

Třetí oblastí, kterou by chtěl kraj dotovat z peněz Evropské unie, je rozvoj volnočasových aktivit. Střední odborné učiliště žádá o dvacet milionů na dostavbu tělocvičny.

V současné době totiž tělocvična nevyhovuje jak kapacitně, tak i svým technickým zázemím. Nové prostory by sloužily veřejnosti i jiným školským zařízením. Druhý projekt pak vytvořila Střední škola zemědělská Olomouc a žádá o jedenáct milionů na výstavbu víceúčelového venkovního areálu.