„Původní zámek rodiny Skenů dnes slouží jako domov důchodců, ale obec využívá i další objekty, které kdysi k panství patřily,“ říká starosta Pavlovic u Přerova Vlastimil Bia.

Co by si návštěvník Pavlovic rozhodně neměl nechat ujít?
Za prohlídku určitě stojí kostel sv. Jiljí, který se Římskokatolická farnost v Pavlovicích rozhodla postupně spravit. Trvalo čtyři až pět let, než se dostal do podoby, jakou má dnes. Protože jsme chtěli být jako obec nápomocní, zaplatili jsme v první fázi lešení kolem věže, ve druhé fázi pak zastupitelé rozhodli, že přispějeme i na opravu fasády. Schválili jsme také nasvícení pavlovického kostela ze zdrojů obce tak, aby byl z dálky dobře vidět. Nikdo, kdo jede v noci po silnici od Přerova nebo od Lipníku, ho nepřehlédne a položí si otázku, co je to za kostel, a kde se nachází. Z mého pohledu tedy nasvícení splnilo všechny náležitosti reklamy, kterou bychom jako obec chtěli mít. K zajímavostem patří i pět barokních soch, které jsou v blízkosti kostela. Naše obec leží na rozhraní Hané a Záhoří a je zde kopcovitý terén. Na území, které patří obci, se nacházejí také dva lesy a Panský rybník. Pavlovice jsou tedy příjemné na pohled a myslím, že je to i pěkné místo pro život. Je tady vše, co potřebujeme - pošta, tři lékaři - praktičtí i zubní, základní a mateřská škola. Dobrá je i dostupnost autobusem do Přerova. Také naše spolky jsou velmi aktivní - zejména dobrovolní hasiči a sokoli. Těší mě, že se jim daří starat se i o volnočasové aktivity dětí. V obci máme pěkné fotbalové hřiště, které mládež hojně využívá. V Pavlovicích se nachází také Domov pro seniory Alfreda Skeneho, který je v majetku Olomouckého kraje. V současné době prochází rekonstrukcí druhý pavilon a chystá se i oprava hlavní budovy zámku, ve kterém sídlí.

Jakými investicemi obec aktuálně žije?
Nejdůležitějším projektem je stavba chodníku, který má propojit Pavlovice s místní části Prusínky. Příprava této investiční akce byla hodně náročná - museli jsme totiž dohledat majitele pozemků, což bylo v některých případech složité. Součástí byla třeba parcela, jejíž majitel zemřel v roce 1902. K záležitosti se tedy musel vyjadřovat i soud a bylo nutné jít cestou dodatečného dědického řízení. Podobných věcí ale bylo více. Teď jsme ve fázi, kdy máme stavební povolení a hledáme na tuto akci za zhruba 14 milionů korun finanční zdroje. V letošním roce jsme podali čtyři žádosti o dotaci - jak na tento chodník, tak i na rekonstrukci školní kuchyně, která vznikla přestavbou původních budov, jež dříve patřily panství rodiny Skenů. Třetí akcí je pak demolice domu s číslem popisným 40, díky níž získáme volné prostory pro nový propojovací chodník mezi školkou a obchodem. V současné době děláme výběrové řízení a během prázdnin, kdy bude školka uzavřená, bychom chtěli demolici provést. Finanční prostředky půjdou také do pořádání 32. ročníku Hudebních Pavlovic Václava Drábka.

Kvůli pandemii musela být zrušena celá řada akcí. Jak dolehla koronavirová krize na společenský život v obci?
V letošním roce byly zrušeny všechny plesy, které pořádáme, a těch kvalitních děláme pět. Hody, které se konají pravidelně první neděli v září, chceme letos určitě uspořádat v takovém rozsahu, jako dříve. V době před pandemií to byla čtyřdenní akce s divadelním představením, sportovními utkáními, hodovou zábavou, mší svatou, ale také ranním budíčkem s Moravskou Veselkou. Program tedy byl vždy pestrý. Součástí byl po skončení také úklid obce, do kterého se vždy v pondělí pustilo patnáct až dvacet chlapů a práce šla rychle od ruky.

Kulturní dům mění svou podobu

Obec Pavlovice u Přerova se vrhla do postupného vylepšování kulturního domu, který slouží pro pořádání divadel, plesů a zajímavých společenských setkání. Jen v loňském roce obec investovala do proměny a zvelebení prostor nemalé finanční prostředky.

„Loni jsme s využitím dotace ministerstva pro místní rozvoj proinvestovali zhruba 9 milionů korun. Nejdůležitější věcí bylo zrušení kotelny, která byla největším znečišťovatelem ovzduší v Pavlovicích. V době, kdy byla celá obec plynofikována, totiž kulturní dům stále běžel na pevná paliva,“ vysvětlil starosta obce Vlastimil Bia.

Zatopit na ples nebo jakoukoliv jinou akci podle něj znamenalo vynaložit nepředstavitelné úsilí, které většinou provázelo zadýmení celých Pavlovic.

„Kompletně jsme tedy předělali topení a prováděli i vnitřní úpravy. Teď jsme ale tak na jedné třetině konečného stavu - chtěli bychom totiž propojit šatny sokola s kulturním domem a objekt využívat víceúčelově, a to i jako zázemí pro školu, tělocvičnu pro sportovce nebo aktivity místních žen, které si sem přes zimu přijdou zacvičit,“ popsal.

Návštěvníci, kteří se vypraví na divadelní představení, ples nebo vystoupení, půjdou dovnitř hlavním vchodem, kde už je krásně spravené předsálí s novým stropem a lustry. „Pokud si někdo přijde do budovy zasportovat, tak půjde přes šatny,“ zmínil.

Obec chce v opravách kulturního domu dál pokračovat - kromě velkého sálu, kde se konají společenské akce, je zde také menší pro rodinné oslavy nebo setkávání občanů.

„Předpoklad finanční částky, kterou bychom na zvelebení potřebovali, a to včetně venkovních úprav a rekonstrukce zázemí, se pohybuje mezi 14 až 18 miliony korun,“ doplnil.

Objekt, ve kterém se kulturní dům nachází, byl dříve součástí pavlovického panství Alfreda Skeneho.

„Zámek byl postavený v roce 1882, a poté vznikl také dvůr a byly zbudovány další objekty v tehdejším panství. Tento sloužil původně jako stodola, později zde byla strojní traktorová stanice. „Teprve v roce 1972 byla budova přestavěna na kulturní dům, a od té doby se tam toho moc nezměnilo,“ uzavřel starosta obce.