Do minulého měsíce nemělo město nijak stanovené pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. To se ale změnilo.

„Poslední dva roky jsme za nemalé finanční prostředky revitalizovali plochy veřejného prostranství – konkrétně zámecký park i prostředí v ulici Komenského sady. Občané města nechávají psy při jejich venčení volně pobíhat i v plochách nových výsadeb. Často se jedná o velké plemena psů a jejich pobíhání má v nových záhonech devastující účinky," vysvětlil na zasedání starosta Miloslav Přikryl.

Dalším důvodem byla také ochrana návštěvníků parku, kterými jsou často rodiny s malými dětmi.

„Obvyklým jevem je právě pobíhající velký pes mezi návštěvníky parku," uvedl starosta v důvodové zprávě.

Omezení pohybu pro psy navrhl v centru města a v zámeckém parku. Zastupitelé pak po diskuzi přijali i třetí lokalitu – sportovní stadion.

Na těchto místech bude od 13. července, kdy vyhláška vejde v platnost, pohyb psů možný pouze na vodítku. Dále je zde také zakázaný jejich výcvik. „Právě výcvik psa povelem „k noze" je často výmluvou chovatelů, že nevenčí s vodítkem, ale cvičí psa," zdůvodnil dále starosta.

Za nedodržení nové povinnosti hrozí bloková pokuta až tisíc korun. V případném přestupkovém řízení až padesát tisíc korun.