Nejprve se na podiu objevili žáci specializace dramatická výchovy se svými „Velkými hlavami". Ti předvedli choreografii v ručně vyrobených kostýmech, které vycházely z pravěkého prostředí a zvířat, například mamutů.

„Vztahuje se především k archeologickým nálezům z přerovského Předmostí. Začali jsme ji zkoušet na soustředění v Modré u Velehradu. Tam jsme hledali pohyb pravěkých zvířat, zkoumali tehdejší život a zvyky. To jsme doplnili přírodními hudebními nástroji," uvedla pedagožka a jedna z organizátorek Pedagogické poemy Věra Mikulcová.

Po úvodních slovech ředitelky Romany Studýnkové následovala hudební vložka školního pěveckého sboru pod vedením Kateřiny Skácelové. Dámy laděné do červenočerných oděvů zazpívaly tvorbu českého básníka a přerovského rodáka Josefa Kainara.

„Původně jsme chtěli, aby se zpívalo jeho blues, ale nakonec jsme se rozhodli zvolit spíše písně s pohádkovou tematikou," dodala.

Moderátor dopoledního úvodu akce zmínil, že Pedagogická poema není soutěž, ani obyčejná přehlídka. „Po soutěži vás ohodnotí a jdete domů. Tady se vám věnují a řeknou, co můžete zlepšit," řekl na podiu moderátor a dřívější žák pedagogické školy Jan Bartoň.

Na závěr ředitelka školy představila novou znělku Pedagogické poemy, která bude přehlídku doprovázet i v dalších ročnících. Poté se mohli žáci, jejich učitelé a odborní lektoři přemístit do tříd, kde začali pracovat ve speciálních dílnách a seminářích na svém přednesu či na improvizaci. Úterní den přehlídky zakončilo olomoucké divadlo Na cucky představením Jsem nebe.