Kvůli novele zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2016, je totiž plánována odstávka informačních systémů.

„Na přerovském magistrátu, ale ani na žádném jiném úřadu obce s rozšířenou působností v rámci republiky nebude možné podat v době od 28. do 31. prosince žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji," uvedla Jitka Kočicová z přerovského magistrátu.

Stejné omezení platí i pro podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji. V uvedeném termínu si lidé nebudou moci ani vyzvednout již vyhotovené doklady.

„Z toho důvodu je na uvedenou dobu zablokován i objednávkový systém webu města a není možné se na tyto dny objednat," upřesnila. Posledním dnem pro podání žádosti či vyzvednutí dokladů v letošním roce je 23. prosinec – do 17 hodin.