Pro velký zájem diváků se konala dvě vystoupení – odpolední v 17 hodin a večerní v 19.30.