Návrh může podat člověk starší patnácti let, která má trvalý pobyt v Přerově, ale také ti, kdo ve městě žijí, pracují či studují. Každý podává pouze jeden námět - v případě, že jich dorazí od jednoho předkladatele více, budou všechny vyřazeny.

„Platí, že návrhy musejí být realizovatelné na území Přerova, na pozemcích či v budovách, které jsou v majetku města. Očekáváme od našich občanů myšlenky a projekty, které zlepší život ve veřejném prostoru - může se jednat o nové hřiště, sportoviště, zeleň, relaxační zóny, návrhy dopravního řešení a podobně,“ přiblížil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Nemůže jít naopak o aktivity nehmotného charakteru, jako jsou koncerty, sportovní, kulturní či společenské akce. Jedna realizace se musí vejít do 500 tisíc korun.

Formulář lze odevzdat na podatelně magistrátu v Bratrské ulici 34, nebo poslat na adresu odboru koncepce a strategického rozvoje, který sídlí na stejné adrese. Obálku je potřeba označit nápisem Participativní rozpočet města Přerova.

Elektronický návrh je možné vyplnit prostřednictvím webu města Přerova nebo na chcivprerove.eu.

„Návrh musí obsahovat jméno a kontakt na navrhovatele, popis návrhu, jaký problém řeší, co je jeho cílem, místo realizace, odhad celkových nákladů, případně mohou být přiloženy přílohy jako je situační výkres, fotodokumentace či vizualizace,“ připomněla Jana Pivodová z oddělení marketingu města.

Představení návrhů se uskuteční ve středu 6. září, a od tohoto data až do 6. října budou zájemci hlasovat pro svého favorita, a to prostřednictvím stránek chcivprerove.eu. V pondělí 16. října se pak veřejnost dozví, které návrhy se budou v příštím roce realizovat.

V souboji o nejlepší nápad loni uspělo mobilní kino, lidé podpořili také zřízení zelené autobusové zastávky, která má vzniknout v ulici Svisle. V Předmostí už byly rozmístěny koše na psí exkrementy - další z úspěšných nápadů. O rozhledně na Čekyňském kopci, která u veřejnosti také bodovala, se zatím jedná. 

close Poděkujte hasičům info Zdroj: Grafik redakce zoom_in Poděkujte hasičům