Parkoviště vedle Billy je veřejně přístupné a zákazníci prodejny nejsou oproti jiným řidičům nijak zvýhodňováni. Stejný systém ale funguje i u ostatních supermarketů ve městě.

„Když se v Hranicích připravuje výstavba nějaké nové velkoprodejny, která počítá i s budováním parkoviště, klademe si podmínku, že bude přístupné každému bez omezení,“ potvrdil Pavel Slovák z odboru dopravy městského úřadu.

Před lety se právě před hranickou Billou objevila dopravní značka s upozorněním, že parkoviště slouží pouze pro její zákazníky.

Na podnět radnice ji však společnost musela po pár dnech odstranit.

„Se závorou ani jiným způsobem omezování na těchto parkovištích nesouhlasíme,“ zopakoval stanovisko radnice Slovák s tím, že tato podmínka je zakomponována i ve smlouvě mezi každým investorem supermarketu a městem.