Takové nařčení však zástupci firmy odmítají a za nepravděpodobné toto podezření označili také odborníci. Faktem ale zůstává, že vzácná líska turecká už nějakou dobu chřadne.

„Konzultovali jsme stav stromu s odborníky a dospěli jsme k závěru, že došlo k rozsáhlejšímu promrznutí kořenového systému v době, kdy byl nedostatek půdní vlhkosti, což způsobilo obeschnutí některých větví,“ vysvětlil šéf odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Podle něho je velmi nepravděpodobné, že by strom někdo otrávil, protože tomu nenasvědčují žádné stopy, a proto ani není důvod k tomuto podezření. „Přesto je s určitostí nelze vyvrátit,“ podotkl Juliš.

S nařčením, že by došlo k otravě více než stoletého stromu, nesouhlasí zástupci společnosti Immofin. Ta je investorem stavby. „Je to nesmysl. My jsme naopak s památným stromem od začátku ve svých projektech počítali, protože v jeho okolí chceme pro budoucí nájemníky domu vybudovat takzvanou oázu klidu,“ vysvětlil jednatel společnosti Bohumil Chodil.

Podle něho stavba multifunkčního domu bude zahájena v únoru následujícího roku. Už nyní však v této lokalitě začala příprava na stavební práce, která spočívá v odstranění betonové desky, která je pozůstatkem někdejší stavby.

„Poblíž stromu se kopalo, nelze proto ani vyloučit, že se tím změnily půdní vlhkostní poměry, nebo to jiným způsobem ovlivnilo stav stromu, ale otrava je nepravděpodobná,“ doplnil Juliš. Podle něho ukáže teprve čas, zda se stav stromu zlepší. „Počkáme do jara příštího roku, ale já věřím, že se strom vzpamatuje. I když větve, které uschly, už určitě znovu nevyraší, a proto možná přistoupíme k tomu, že je na jaře prořežeme,“ doplnil Juliš.

Památné stromy se na území města nacházejí dva. Druhý strom roste mezi ulicemi třída 17. listopadu a ulicí Svornosti.