„Lidé si můžou nechat bezplatně změřit nitrooční tlak a konzultovat problémy s odborníky na očním oddělení nemocnice, které bude otevřeno v pátek od 13 do 16 hodin," uvedla mluvčí přerovské nemocnice Hana Szotkowská.

Vyšetření nitroočního tlaku na tonometru je bezbolestné a trvá jen několik sekund.

„V případě podezření na zelený zákal pacienta objednáme k dalšímu potřebným vyšetřením," doplnila primářka očního oddělení Monika Daňková.

Zelený zákal je podle ní zákeřný v tom, že zvýšený nitrooční tlak nepůsobí lidem žádnou bolest a nemají ani jiné obtíže.

„Téměř nepozorovaně tak může docházet k postupnému odumírání nervových vláken v oku, ke změnám na zrakovém nervu a poruchám zorného pole. Pokud pacienta včas nevyšetří lékař, může si nemoci všimnout až ve chvíli, kdy přichází o zrak.

„A to je pozdě, protože degenerativní změny na očním nervu jsou nezvratné," zmínila primářka.

Glaukom postihuje většinou osoby starší 65 let, objevit se ale může v jakémkoliv věku. „Více jsou ohroženi diabetici a ti, v jejichž rodině se už zelený zákal vyskytl. S větší pravděpodobností hrozí také lidem s nízkým krevním tlakem. Lidé by proto neměli preventivní vyšetření u očního lékaře podceňovat," uzavřela.