Impulzem pro vytvoření podrobného manuálu, jak se v podobných situacích chovat, bylo znečištění ovzduší ve městě v květnu letošního roku. Lidé v ulici Velká Dlážka si stěžovali na hustý a štiplavý dým z přerovské chemičky, který jim způsobil zdravotní problémy.

„Odbor životního prostředí monitoruje vždy jednou denně situaci ve městě, a to prostřednictvím měřící stanice u kina Hvězda. V případě zvýšení koncentrací bude jako první informována kancelář primátora, poté kabelová televize a pak jednotlivé odbory magistrátu – především odbor školství, který by okamžitě zprávu předal vedení jednotlivých škol,“ nastínila náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková (ODS).

Podle jejích slov městu dosud podobný předpis chyběl. „Podoba komunikace s občany nebyla do dnešního dne jasně stanovena,“ vysvětlila Grambličková. Město zvažovalo i možnost informování obyvatel prostřednictvím mluvících sirén. „Mnoha lidem je ale takové šíření zpráv nepříjemné a někdy může vést ke zbytečné panice. Úniky škodlivin byly navíc v minulosti spíše lokálního charakteru, kdy hodně záleží na povětrnostních podmínkách, “ dodal k tomu tiskový mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

„Před dvěma lety jsme mluvící sirény použili, když hrozily záplavy. Ředitelé základních škol pak ale posílali děti domů a byl z toho zmatek,“ vysvětlil dále mluvčí. Radní chtějí do budoucna zlepšit komunikaci s vedením přerovské společnosti Precheza a už v říjnu se uskuteční společná schůzka zástupců obou stran.

Jak již dříve připustili představitelé vedení firmy, nastává většinou problém při najíždění nové technologie. „Když jsme najížděli koncem srpna výrobu titanové běloby, informovali jsme o tom hasiče, městskou policii i odbor životního prostředí prostřednictvím podrobné zprávy. Ta zahrnovala i údaje o předpokládaném směru větru,“ shrnul jeden z pracovníků Prechezy.

„Od května letošního roku nebyl zaznamenán žádný mimořádný únik škodlivin do ovzduší,“ uzavřel vedoucí odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.