„První úvahy o výstavbě tělocvičny pro základní školu se objevily začátkem roku 2005. Předcházelo tomu několik kontrol hygieniků, kteří nás upozornili na nevyhovující tehdejší prostory pro výuku tělesné výchovy. Hrozba uzavření naší školy urychlila další přípravy,“ uvedl starosta obce Jan Beneš.

Obec získala loni na tuto investiční akci dotaci ve výši 7 milionů korun.

„Celkové náklady na stavbu tělocvičny se vyšplhaly na 12,3 milionu korun,“ upřesnil starosta Beneš.

Obec však plánuje druhou etapu výstavby tělocvičny. Její součástí by měla být stavba šaten, sociálního zařízení, spojovacího krčku do jídelny a na závěr provedení fasády.

„Děláme všechny kroky k tomu, abychom novou tělocvičnu, co nejdříve dokončili,“ sdělil starosta Brodku u Přerova.