Kvůli supermarketu, který vyrostl na části školního hřiště, se před léty dostali obyvatelé s někdejšími zástupci přerovské radnice do velkého sporu.

Lidé odmítali, aby stavba nového hřiště byla podmíněna výstavbou dalšího supermarketu, jehož investor měl na sportoviště přispět. Představiteli města však nebyli vyslyšeni. Včera bylo moderní sportoviště slavnostně otevřeno.

Jak uvedli zástupci přerovského magistrátu, náklady na realizaci sportovního areálu dosáhly 20 milionů. Moderní sportoviště se tak stalo největší investicí, kterou město do školních hřišť dosud vložilo.

„Cílem bylo vybudovat kvalitní sportovní areál, a to se také podařilo. Myslím si, že je to hezký dárek pro mladé, ale i starší sportovce,“ řekl při slavnostním otevření hřiště přerovský primátor Jiří Lajtoch.

Ten dále připustil, že náklady na jeho stavbu byly vyšší, než město plánovalo, ale také v porovnání se stavbou či rekonstrukcí jiných přerovských školních hřišť.

„Náklady se navýšily asi o třetinu, ale je to dáno také tím, že areál je rozlehlý a mohlo se zde budovat více hřišť na jednotlivé sporty,“ vysvětlil Jiří Lajtoch.

„Jsem moc ráda, že jsme se dočkali zprovoznění sportovního areálu. Původní sportoviště bylo čtyřicet let staré, a proto také nevyhovovalo.“ „Výstavbu nového hřiště jsme měli možnost průběžně sledovat z oken naší školy a stavební ruch sledovalo také všech šest set našich žáků,“ řekla ředitelka Základní školy Svisle Libuše Skopalová.

Sportovní areál je přizpůsoben pro několik druhů sportu, například malou kopanou, házenou, volejbal, nohejbal, tenis či basketbal. Nechybí zde ani toalety a zázemí pro správce.

V zimě je možno areál využívat také jako kluziště. Prostory nového hřiště si v rámci Mezinárodního dne dětí mohou lidé prohlédnout v neděli 1. června. Hřiště totiž bude sloužit nejen školákům, ale i veřejnosti.

„Předpokládáme, že v době mimo vyučování a o víkendech by sem mohlo zavítat 70 až 90 návštěvníků,“ sdělil mluvčí města Bohuslav Přidal. Vstup na hřiště bude pro děti do osmnácti let bezplatný.

Stavba sportovního areálu přišla na celkových 20 milionů 150 tisíc korun. Z toho zhruba pět milionů činila státní dotace a stejnou částkou včetně výkupu pozemků přispěla společnost EK1, která s městem směnila parcely, aby mohla v sousedí hřiště vybudovat Penny Market.

Na vysoké náklady na stavbu hřiště stále zaznívá kritika z řad některých přerovských zastupitelů. „Je chvályhodné, že škola a děti mají hřiště, ale za jakou cenu? Stálo spoustu peněz a bylo podmíněno výstavbou dalšího supermarketu ve městě. To už své zákazníky dávno má, kdežto děti se hřiště dočkaly až nyní,“ vyjádřil se zastupitel Josef Nekl.

Navíc stavební práce na vybudování hřiště měly několikaměsíční skluz. „Jednak kvůli neplánované rekonstrukci části kanalizační přípojky v délce šedesáti metrů pro odvod dešťových vod ze sportovního areálu, ale především z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,“ vzpomněl vedoucí odboru rozvoje Pavel Gala.