Nový areál bude sloužit pro potřeby širší veřejnosti a škol - využívat ho bude Základní a Mateřská škola v Tovačově i zdejší Střední řezbářská škola.

Hřiště zajistí kvalitní výuku tělesné výchovy, ale také pohybové aktivity a sportovní vyžití zájmových kroužků, místních spolků nebo Sokola Tovačov.

Rozloha města: 22,77 km2
Počet obyvatel: 2475
Rozpočet: necelých 65 milionů
Starosta města: Marek Svoboda
Místostarosta: Jaroslav Vrána

Multifunkční hřiště nabízí plochu pro malou kopanou, házenou, ale i tenis, volejbal, nohejbal nebo fotbal.

Bude disponovat umělým sportovním povrchem - vodopropustným tartanem. Projekt je financován s pomocí státní dotace a rozpočtu města.

Prostory nového Inovačního hubu v Blažkově domě na Masarykově náměstí v Přerově se ve čtvrtek odpoledne slavnostně otevřely veřejnosti.
Inovační hub v Blažkově domě otevřel, takto to vypadalo

Další investicí je pak oprava střechy na hospodářských budovách tovačovského zámku, na niž se nám podařilo získat příspěvek ve výši 1,5 milionu korun od Olomouckého kraje.

Spravujeme také komunikaci s novou kanalizací v ulici Podzámčí u garáží - na tuto akci jsme vyčlenili v rozpočtu 1,6 milionu korun.

O Kinematograf bratří Čadíků měli v roce 2022 lidé v Přerově velký zájem.
V létě bude mít v Přerově premiéru nové letní kino Po setmění. Přijedou i Čadíci

Pokračujeme i v opravách místních chodníků, což je investice do 1 milionu korun. Co v Tovačově chybí, je jednoznačně cyklostezka, kterou připravujeme ve spolupráci s obcí Ivaň.

Projekt je podán na stavebním úřadu a v případě podpory z dotačního programu IROP můžeme tuto akci v roce 2024 realizovat.