Osud budovy, ve které ještě na začátku roku 2018 žilo několik rodin, je v současné době stále nejistý, a to i přes to, že na konci roku 2017 zastupitelé rozhodli o demolici stavby.

Bourání Chemiku bude finančně náročné, a to především kvůli jeho umístění.

„Objekt je spojen s dalším panelovým domem, což stavební práce navýší. Demolice se proto může vyšplhat až na 25 milionů korun. Radní města proto čekají, jestli na tuto stavební akci získá město dotaci, která by se mohla pohybovat okolo 10 milionů,“ vysvětlila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Radní mají tedy jasno – bez dotace se zatím Chemik bourat nebude.

„Tak vysoká investice na zbourání jednoho domu je pro nás neakceptovatelná. V případě, že dotaci nezískáme, vrátíme otázku Chemiku do hry a budeme se bavit o tom, co s budovou dál,“ konstatovala náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová.

Když dolů, tak rozebrat

Demolice objektu bude náročná, nelze jej totiž poslat k zemi jako samostatnou budovu, a to právě kvůli vedlejší nemovitosti.

„Devět nadzemních podlaží by se muselo postupně rozebrat. Sklepy by byly zasypány po vrstvách, materiál roztříděn a odvezen na skládku. Součástí by byla i revitalizace území, to vše by ale platilo pouze v případě přiznané dotace,“ nastínil náměstek přerovského primátora Michal Zácha, a zároveň zdůraznil i fakt, že po zbourání zchátralé budovy by město muselo zateplit štítovou stěnu navazující budovy, a také dodělat střechu, která je zároveň spojnicí mezi oběma objekty.

Regulace ubytoven v Přerově

O demolici Chemiku rozhodli přerovští zastupitelé již v listopadu roku 2017, nechtěli totiž na území města nadále podporovat byznys s chudobou.

Ubytovna se řadila mezi problémové. Na její provoz si stěžovali zejména obyvatelé ze sousedního domu.

Lidé několikrát poukazovali na to, že jim nájemníci svým chováním značně znepříjemňují život.

Ubytovnu Chemik provozovala soukromá společnost První KPU, která si objekt od města pronajala v roce 2012.

Stěhování posledních nájemníků z objektu v lednu minulého roku provázely silné emoce, vystěhovat se totiž museli během několika dnů.