Lidé, kteří se zasloužili o dobré jméno Přerova doma i zahraničí, si tedy půjdou pro ocenění až v příštím roce.

„Cena se zpravidla uděluje jednou za čtyři roky, a to vždy ve třetím roce volebního období maximálně pěti navrženým kandidátům. Ve výjimečných případech může být ale udělena i v jiném termínu," přiblížila nové podmínky mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Slavnostní předávání Medailí Jana Amose Komenského má v Přerově více než padesátiletou tradici a do pomyslné síně slávy už vstoupilo přes 430 osobností.

K historii udělování cen se váže i několik kuriozit – v pohnutém osmašedesátém roce přijal přerovskou poctu předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský, o čtyři roky později si zase cenu vystavili v družebním městě Michajlovka. Tradice byla přerušena v letech 1973, 1990 a 1998.

Skutečnost, že se od každoročního předávání cen v Přerově upustilo, kritizuje zastupitel Bohuslav Přidal (ČSSD). „Myslím, že je to škoda, protože se určitě každý rok najde někdo, kdo si medaili zaslouží a postaral se o zviditelnění Přerova," soudí.

V Přerově tedy letos oslaví Den vzniku samostatného Československa pouze koncertem Moravské filharmonie v Městském domě a v pátek 28. října se pak v 10 hodin uskuteční pietní vzpomínkový akt na Masarykově náměstí.