O slavnostní mši byl mezi místními takový zájem, že se mnozí z nich do svatostánku ani nevešli a sledovali průběh bohoslužby na celoplošné obrazovce před kostelem. Podle odhadů se na prostranství u památné Stojanovy lípy sešlo více než tři sta obyvatel.

Kostel svatého Františka z Assisi v Beňově byl zbudován v podstatě „svépomocí“ v roce 1855. „I při vnitřní úpravě kostelní Beňovští všechny práce zastávali, nižáden nádeník nebyl najmut,“ píše se v historických pramenech o obětavosti zdejších občanů v dobách vzniku kostela. Slavnostně vysvěcen byl nový svatostánek o dva roky později.

Jednoduchý kostel se dodnes příliš nezměnil - jeho generální oprava proběhla v roce 1951, kdy byly úplně sneseny a znovu postaveny střecha kostela i věže. „V řadě farností se lidé i za bývalého režimu snažili, aby byl jejich kostel pěkný,“ vysvětlil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, proč se i za totality podařilo kostel udržovat a dokonce zvelebovat.

Osobnost Antonína Cyrila Stojana, jenž v Beňově strávil své mládí a později se stal olomouckým arcibiskupem, je podle Graubnera jednou z nejvýraznějších postav v historii naší církve. „Obec neměla významnějšího rodáka. Měl velký význam nejen tady na Moravě, ale byl přínosem a povzbuzením pro celou katolickou církev. Antonín Cyril Stojan byl člověk, který zemřel v pověsti svatosti," řekl Graubner.

Právě o Stojanově svatořečení se v poslední době často hovoří. „Tato záležitost ale není vůbec jednoduchá. V současné době je uzavřen proces v Olomouci a ten pak bude pokračovat v Římě. Dokument, jímž jsme se snažili dokázat hrdinské ctnosti, ještě nebyl předán komisi kardinálů,“ vysvětlil olomoucký arcibiskup.

Problémy jsou podle jeho slov se získáváním poznatků o zázracích, které se staly na Stojanovu přímluvu. „Mnozí lidé hovořili o zázračném uzdravení, ale v nemocničních dokumentacích z doby bývalého režimu lze tyto údaje jen velmi těžko dohledat,“ poznamenal Graubner.

Podle starosty Beňova Ivo Pitnera si obec připomněla jubileum vysvěcení kostela celou řadou doprovodných akcí. „U Stojanova památníku stvrdíme podpisem partnerskou smlouvu s polskou gminou Tworóg. Chceme také ocenit patnáct občanů, kteří se zasloužili o zvelebení obce,“ nastínil program starosta. Oslavy provázela také celá řada kulturních vystoupení a v sobotu se v jejich rámci konala hasičská soutěž.