Půlkulaté výročí si připomněli nejen pracovníci tohoto zařízení, ale také klienti i se svými příbuznými. Oslavy začaly projevem ředitele domova důchodců a slavnostní bohoslužbou, která se konala pod širým nebem v místním areálu.

„U příležitosti tohoto půlkulatého výročí vznikla také publikace, která mapuje průřez celé padesátileté historie založení Domova pro seniory v Radkově Lhotě. Významná část je věnována historii moravské provincie Milosrdných sester sv. Kříže, které byly zakladatelkami našeho domova,“ uvedl ředitel Domova pro seniory Emil Skácel, který vede zařízení už od roku 1991.

V současné době žije v domově pro seniory kolem stovky obyvatel. „Jsem tu velmi spokojená. I se svou spolubydlící si dobře rozumíme. Nemůžu si vůbec na nic stěžovat,“ svěřila se jedna z klientek Květoslava Trundová, která se sobotních oslav se svými spolubydlícími také zúčastnila.

Po mši svaté následovala volná zábava, při které si mohli zájemci i zatančit za doprovodu krojované dechové hudby Moravská Veselka.

Domov seniorů v Radkově Lhotě v minulém týdnu zaznamenal ještě jedno významné jubileum. Nejstarší obyvatelka Marie Dostalíková měla 101 let.