Osek nad Bečvou
Rok založení: 1322
Počet obyvatel: 1285

Tip na výlet:

Jadran - pro bruslaře, cyklisty i nudisty
close Osecký Jadran na začátku dubna 2021 info Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová zoom_in Osecký Jadran na začátku dubna 2021 Vodní nádrž Jadran je vyhledávanou turistickou oblastí. Kolem vede cyklostezka Bečva, jejíž asfaltový povrch láká nejen cyklisty, ale i bruslaře na in-line bruslích z Lipníka, Hranic, Přerova i okolí. Přírodní koupaliště Jadran s čistou vodou je vhodné pro koupání i vodní sport. Najdete zde travnaté pláže, pozvolný přístup do vody, občerstvení a dokonce nuda pláž.

Významné osobnosti:
Jan Baďura (1859 –1933), farář, děkan, historik a kronikář

Prohraný souboj o vlakovou zastávku

Trať z Přerova do Lipníka nad Bečvou byla uvedena do provozu v roce 1842. První vlak zde projel 15. srpna toho roku. V Prosenicích a v Oseku však jen projížděl.

Vzhledem k tomu, že mezi Přerovem a Lipníkem je dost velká vzdálenost, jevila se potřeba zřídit mezi nimi jednu železniční zastávku. Nyní nastal problém, kde ji zřídit. V Prosenicích nebo v Oseku? Vzdálenost mezi Přerovem a Prosenicemi a na druhé straně mezi Lipníkem a Osekem jsou víceméně srovnatelné. A tak bylo rozhodnuto, že zastávka bude zřízena tam, kde bude do vlaku nastupovat nejvíce cestujících. Po dobu jednoho roku pak zastavovaly vlaky jak v Prosenicích, tak i v Oseku.

Představenstva obcí v Malých i Velkých Prosenicích nenechala věc náhodě a rozhodla se, že každý den někdo z obyvatel vlakem pojede, a když nepojede, tak si koupí jízdenku. Určili pořadí, kdo který den si koupí jízdenku. V Oseku nechali věc tak a jízdenku si šel koupit jen ten, kdo někam potřeboval cestovat.

A tak, když se za rok spočítalo, kolik se kde prodalo jízdenek, tak vyhrály Prosenice a zastávka byla zřízena v tam. Zdroj: www.oseknadbecvou.cz

Osek. Jak vznikl název obce?

Na původ názvu obce jsou dva názory. Vincenc Prasek odvozuje jméno Osek z ruského osjekání (osykání ) čili vlévání se jedné vody do druhé a za důvod pro svůj náhled uvádí okolnost, že Oseky se nacházejí při ústí řeky jedné do druhé.

Jiní se zase přiklánějí k názoru, že se Osek nachází na místě vykáceného olšového lesa. „Z ohledu na blízké Podolší, kteréžto jméno poukazuje na les olšový, na jehož místě asi nynější Osek stojí. Podle něj se název Osek odvozuje v podání lidovém od osekaných (vysekaných) lesů,“ uvádí historické prameny. Původní olšový les byl podle badatelů vysekán a na jeho místě vznikl Osek, jehož zakladatelé byli obyvatelé, kteří se usadili na příhodnější rovině. 

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in