Jednalo se o vedoucí pracovníky ortopedicko- traumatologické kliniky z ruského Vladivostoku a Rjazaně.

Přerovští ortopedi je seznámili nejen s teorií tuzemských léčebných metod, ale také jim předali svoje zkušenosti přímo na operačních sálech. Návštěvy zahraničních lékařů na přerovské ortopedii se už stávají tradicí.

„Už jsme u nás měli lékaře z Indie a Pákistánu. Návštěva ruských lékařů na našem oddělení však byla z největší vzdálenosti,“ uvedl primář ortopedického oddělení Jiří Selucký.

Ten dále uvedl, že vidět dnes Rusko jako zaostalý stát by bylo vekou chybou. „Kolegové z velkých center jsou dobře jazykově a vzdělanostně vybaveni a je i patrné, že mají na svých pracovištích veškerou dostupnou špičkovou medicínskou techniku,“ dodal Selucký.

Jedním z oborů, kterými se lékaři zabývali, byla problematika komplikovaných úrazů a destrukcí ramene vlivem onemocnění artrózou.

„Operace náhrady ramene je nejenom kostní operací, ale velmi podstatným problémem je také rekonstrukce měkkých tkání, úponů a vazů,“ vysvětlil zástupce primáře ortopedického oddělení Pavel Pilař.