„Sčítat budeme u řeky Bečvy, na jezerech v Tovačově a Troubkách, ale také u toku řeky Moravy mezi Tovačovem a Kojetínem. Projdeme i okolí říčky Moštěnky nebo některé rybníky – třeba v Čekyni,“ přiblížil Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Hlavním smyslem akce je odhadnout počet zimujících druhů u nás i v Evropě a zjistit případné změny. „Sčítání napomáhá i k vytipování mezinárodně významných lokalit vodního ptactva a k jejich ochraně,“ dodal.

Při sčítání v předchozích letech ornitologové zjistili, že v České republice zimuje čtyřicet pět druhů vodních ptáků. Nejvíce je u nás kachen divokých, jichž je přes 50 tisíc. Následují husa polní a běločelá, kterých je 10 až 15 tisíc.

„Početnost zimujících ptáků je každoročně ovlivněna počasím. Pokud je zima tak chladná, že zamrzne většina vodních ploch, ptáci od nás odlétají a zdržují se na jihu,“ vysvětlil Šafránek.

Ornitologové se letos budou při sčítání poprvé věnovat i mapování atypicky zbarvených kachen divokých. Budou si zaznamenávat také čísla kroužků a límců u označených labutí, hus a kachen. (pu)