„Slunečné dny a jarní teploty posledních dní přiměly ke zpěvu i u nás zimující ptáky. Začínají zpívat kosi, pěnkavy, zvonci i sýkory. Po setmění se již ozývají i sovy. V lesích začíná tok puštíků, kalousů ušatých, výrů a kulíšků nejmenších," prozradil předseda spolku Jiří Šafránek na jaké druhy se návštěvníci mohou těšit.

Na rybnících se také objevují první rackové chechtaví, poláci velcí a chocholatí, potápky roháči a husy velké.

„Od nás naopak odlétají k severu husy polní a běločelé, havrani polní a kavky. A budeme-li mít štěstí, uvidíme na exkurzi orla mořského, volavky bílé, hvízdáky, ostralky, hoholy, zrzohlávky, čírky modré, racky bouřní a bělohlavé nebo kulíky zlaté," doplnil.

Zájemci o pozorování ptactva se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka.

Skupina se zastaví i na Křenovském rybníce, pokračovat se bude po hrázích Hradeckého rybníka.

Mimo obvyklých druhů se dá předpokládat přítomnost tažných druhů, které se již vracejí na svá severská hnízdiště. K vidění budou i první skřivani, špačci, čejky chocholaté a konipasi bílí.

Pro účastníky exkurze mají ornitologové připraveny tiskoviny o ochraně ptactva a placky s logem Moravského ornitologického spolku.