„Hlavním cílem sčítání je monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn. V současné době je tato mezinárodní akce organizována ve více než sto státech na pěti kontinentech. Každoročně na jedenáct tisíc dobrovolníků sečte okolo dvaceti milionů jedinců," uvedl místopředseda MOS Jiří Šafránek.

V loňském roce bylo v České republice sečteno 661 lokalit, v nichž bylo zaznamenáno rekordních 258 293 exemplářů vodních ptáků.

„Rekordní byly i sečtené počty volavky bílé a popelavé, husy běločelé, bernešky rudokrké, husice nilské, turpana hnědého, racka bouřního, stříbřitého i bělohlavého," do­dal.

Více informací o mezinárodním sčítání vodních ptáků naleznete na internetové stránce: www.waterbirdmonitoring.cz.