Po rekonstrukci stanice, která začala na konci loňského roku, získají exponáty konečně důstojnější zázemí a bude si je moci prohlédnout více návštěvníků.

Ornitologická stanice Muzea Komenského získá modernizací zcela nový objekt, který se propojí se stávající kapacitně nevyhovující budovou skleněným atriem. I dnešní zastaralé sídlo Ornisu projde výraznou proměnou - a lidé se mají na co těšit. Náklady na rekonstrukci činí 100 milionů korun.

„V současné době se betonují základy nové budovy a chystají armatury pro betonování opěrných zdí. Stavebníci mají na zbudování nového objektu čtrnáct měsíců, a my se sem po dokončení během tří až pěti měsíců přesuneme. Veškeré sbírky budou v moderním depozitáři, který zabere celé první patro,“ nastínil vedoucí Ornitologické stanice v Přerově Josef Chytil.

Proměnou projde i stávající budova, ve které budou kanceláře a ve spodní části vznikne nová expozice ptáků České republiky. Ta dnes čítá na 400 druhů volně žijících opeřenců.

„Návštěvníci ocení, že budou popisky u jednotlivých druhů ptáků v angličtině i latině. Podstatný je i katalog a počítá se s připojením na internet, takže si badatelé mohou na místě vyhledat, co potřebují,“ řekl.

Po rekonstrukci získá stanice také přednáškový sál a prostory pro pořádání sezonních výstav. Stavební práce potrvají celý letošní i příští rok a návštěvníci by se mohli dočkat zpřístupnění expozic v roce 2023.

Značné energetické ztráty

Ornitologická stanice byla v Přerově založena v roce 1938. Objekt byl poničen při bombardování města 20. listopadu 1944, ale už 1. května 1945 byly dokončeny veškeré opravy včetně venkovních voliér.

Stanice v podobě, jak ji dnes lidé znají, byla zbudována v letech 1979 až 1980 v rámci akce „Z“. Podmínky jsou ale už léta nevyhovující.

„Hlavním důvodem rekonstrukce je fakt, že na objektu jsou značné energetické ztráty - byl totiž postaven z boletických panelů s velkými okny, které netěsní,“ vysvětlil Josef Chytil.

Ornis má třetí největší ornitologickou sbírku v republice - preparáty i s kožkami čítají na 7 tisíc exponátů. Vzácná je i oologická sbírka vajec ptáků, jichž je na 13 tisíc. Výjimečná je kolekce ptačích snůšek z Islandu, stejně jako nejpočetnější kolekce vajec racka chechtavého s mnoha typy zbarvení i velikosti.

Po dobu náročné rekonstrukce budou probíhat všechny akce hlavně v přírodě a náhradních prostorách muzea - převážně v Korvínském domě na Horním náměstí. Záchranná stanice pro handicapované živočichy v areálu Ornisu zůstává nadále v provozu.

„Pokud lidé najdou v přírodě nějakého zraněného dravce, mohou se na nás telefonicky obrátit. V poslední době ale zájem není tak velký. Ve voliérách je stálé osazenstvo,“ řekl Jiří Polčák, který se stará o nemocné opeřence v záchranné stanici, ale je i preparátor a mykolog.