Havárii zjistili pracovníci Ornitologické stanice v Přerově v sobotu v ranních hodinách. „Došlo k prasknutí vodovodní trubky, která přivádí vodu k hasicímu hydrantu v patře. Voda se vylila na chodbě v prvním patře, ale stekla i dolů do foyer a zaplavila téměř celé přízemí. Zasáhla dílny, sklady a bohužel se dostala i do expozice Ptáci Česka, kde jsou škody největší, protože poničila jednu z vitrín,“ popsala Lenka Harmáčková, vedoucí Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově.

Přesné škody dosud nebyly vyčísleny. „Jejich rozsah zatím nedokážeme odhadnout. Momentálně to řešíme s dodavateli, ale zřejmě vyměníme část podlahové krytiny a minimálně jednu vitrínu. Rozsah stavebních prací nebude tak velký, zatím to vypadá jen na jednu díru ve zdi,“ řekla.

Následky havárie pomáhali odstraňovat přerovští hasiči, kteří odčerpávali vodu z budovy. „Za to bychom jim chtěli poděkovat, protože díky jejich pomoci nebyly škody ještě větší,“ zmínila.

ORNIS z části uzavřen

Vedení Ornitologické stanice původně zvažovalo uzavření celé budovy pro veřejnost, nakonec to ale nebude nutné. „Uzavřena je pouze stálá expozice Ptáci Česka. Návštěvníci mohou do zahrady a přístupná je také krátkodobá expozice Ať žije Michalov! Exkurze a plánované akce v Ornisu proběhnou podle plánu, výukové programy pro školy se ale omezí pouze na ty, které se konají mimo expozici - například v Záchranné stanici pro handicapované živočichy,“ upřesnila.

Podle ornitologa a bývalého vedoucího stanice Josefa Chytila voda naštěstí zatekla pouze do jedné vitríny unikátní expozice Ptáci Česka. „Jednalo se o vitrínu řádu Hrabaví, ve které jsou vystaveni bažanti nebo koroptve. Exponáty jsme museli vystěhovat a vysušit. V celé výstavní místnosti ale stála voda, takže bylo nutné vytrhat desky, které tvoří podlahu v expozici, aby se hasiči dostali k podkladovému betonu a mohli vodu odčerpat,“ vylíčil.

Český unikát

Expozice Ptáci Česka je svým rozsahem ojedinělá a představuje 365 druhů ptáků a na 593 exponátů. „Vůbec poprvé v historii je na území Česka vystaven tak velký počet druhů ptáků, které byly u nás zjištěny. U velké většiny druhů jsou vystavena i vajíčka ptáků, což je také rarita. Rozsáhlý soubor sbírky je srovnatelný s Národním muzeem v Praze,“ přiblížil význam Josef Chytil.

Součástí expozice jsou i některé unikátní druhy - například vodouš velký. Další zajímavostí je i drop asijský. „Tento exponát jsme získali díky odkoupení sbírky od Pavla Matušky, který našel uhynulého ptáka v příkopu a myslel si, že se jedná o mladého bažanta. Když ho umyl, zjistil, že se jedná o druhý doklad záletu tohoto druhu ze středoasijských stepí k nám. Ten první je z roku 1898 a je v Národním muzeu,“ uvedl Chytil.

Ornitologická stanice svou sbírku rozšířila v posledních letech, kdy odkoupila dvě velké sbírky od soukromých sběratelů. Velkou zásluhu na rozšíření druhů má Jiljí Sitko, uznávaný parazitolog, který shromáždil také oologickou sbírku.

Rekonstrukce Ornitologické stanice probíhala v letech 2020 až 2023 a zahrnovala nejen modernizaci původní budovy, ale i přístavbu nové. Obě jsou navzájem propojeny. Investici Olomouckého kraje za bezmála 100 milionu korun se podařilo realizovat díky významné dotaci. V objektu je kromě depozitáře, expozice a dalších pracovišť také preparátorská dílna, kinosál nebo knihovna.