K rekonstrukci nádvoří, která se už v těchto dnech realizuje, oprav průjezdu a vstupního mostku přibude také obnova venkovních fasád v Mervartově sále.

Ten slouží k různým slavnostním příležitostem - ať už jde o koncerty komorní hudby, nebo třeba uzavírání sňatků.

„Rekonstrukci plánujeme u dvou hlavních fasád. U fasády dvorní a uliční. Jejich omítky jsou mírně zvlhlé a narušené. Už jsme vybrali firmu, která obnovu fasád zajistí,“ uvedl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Podle jeho slov za to město zaplatí na 600 tisíc korun. I po dobu stavebních prací je zámek pro návštěvníky přístupný, nemohou jej pouze využívat k uzavření sňatku snoubenci.

Ti se musí do konce roku spokojit s obřadní síní, kterou jim nabízí přerovská matrika.