Současný stav projektu se letmo zmínil na minulém zasedání zastupitelstva města Přerova.

„Dalo by se říct, že o úpravách Kainarovy ulice se s magistrátem, bavíme dobrých patnáct let, ať už písemně nebo ústně. V roce 2010 nebo 2011 jsme byli pozváni na stavební úřad, kde nám představili projekt, který se týkal úpravy této ulice. Realizace měla proběhnout v roce 2012, ale nic se nedělo. Zajímalo by mě, jak je to rozpracované, a jestli se s opravou v dohledné době počítá," zeptala se na začátku jednání paní Novotná, která v Kainarově ulici žije.

Stížnosti ze strany občanů přijal přerovský magistrát v roce 2010. „V té době město vyslyšelo podněty lidí a nechalo zpracovat projekt," připomněl Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje magistrátu.

V něm jsou navrženy opravy příjezdní komunikace, chodníkových pásů či veřejného osvětlení. Vyřešit by se měl také spád kvůli srážkové vodě. Nových, zhruba třicet parkovacích míst by v budoucnu mohlo vzniknout na stávající parkovací ploše. V současnosti totiž auta částečně parkují na chodníku.

Stavební povolení, které je platné do příštího roku, se už dvakrát prodlužovalo.

„Podnětů a požadavků je vždycky celá řada, snažíme se projekty udržovat při životě, ale nemůžeme slíbit, kdy dojde k realizaci. Bude záležet na množství finančních prostředků, které do komunikací půjdou, a které následně zastupitelé vyberou," dodal Gala s tím, že předpokládaná investice se pohybuje kolem 5,1 milionů korun.