Městu se totiž podařilo na tento záměr získat finanční prostředky z evropských zdrojů. Na opravy skleníků tak padne necelých 12 milionů korun.

„Jedná se o dva skleníky, které čeká rekonstrukce. Z jednoho by vznikl pěstební skleník, to znamená, že by se v něm pěstovaly rostliny určené k výsadbě parku, a druhý by byl takzvaný výstavní. Ten by mohli obyvatelé v rámci vycházky po parku navštívit a pokochat se zde zajímavými druhy rostlin,“ uvedl Jiří Raba z odboru rozvoje přerovského magistrátu.