Ten je sice už více než deset let nevyužívaný a uzavřený, ale jeho přístupové vchody se často stávají útočištěm vandalů a nepřizpůsobivých bezdomovců.

Ti zde nejen znečišťují, ale i devastují schodiště a také rampy vedoucí do podchodu. Město se proto rozhodlo, že některé přístupové vchody železobetonovými panely uzavře a upraví stávající zastřešení nad schodišti. Tato investice má přijít zhruba na 3,5 milionu korun.

„Nechali jsme si vypracovat stavebně technický posudek na současný stav podchodu. Z posudku vyplynulo, že podchod se nachází v havarijním stavu, a proto je nutné jej okamžitě řešit. Do nosné konstrukce zatéká, střecha je zatížena náletovými dřevinami, chodník je popraskaný a místy propadlý, ale jsou tu i další nedostatky,“ informoval mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Město se zasypáním podchodu nepočítá, protože slouží jako kryt CO. Změny by se měly týkat hlavně nadzemních zastřešujících konstrukcí na obou stranách vstupů do podchodu.

Podle zástupců města pouhá oprava stávajících závad by nepřinesla efektivní řešení a zároveň by se tak nevyřešil problém s neustálým znečišťováním a devastací volně přístupných částí schodišť a ramp.

„Z těchto důvodů je navržena demolice nynější konstrukce a montáž zcela nových přístřešků nad zachovanými schodišti,“ doplnil Přidal.

Podle něj se navrhovanou úpravou celé prostranství také prosvětlí a zpřehlední. Na každé straně podchodu bude zachováno pouze jedno přístupové schodiště, které bude sloužit v případě revize a údržby technických zařízení krytu CO.

„Ponechané přístupy budou zastřešeny architektonicky zajímavými objekty. Jeden bude sloužit jako vstup do krytu, druhý nabídne také dvě prodejní místa. Do budoucna se počítá s vysázením popínavé zeleně, která oživí navržené konstrukce. Objekty budou také kvůli řádění vandalů ošetřeny antigrafitovým nátěrem,“ řekl mluvčí Přidal.