Opravovat se bude například podjezd Kojetínský nebo Mádrův nedaleko nádraží. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty v Olomouci, která akci financuje s pomocí peněz z operačního programu Evropské unie.

„Jedná se o komplexní rekonstrukci kolejiště, železničního svršku i spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení," vysvětlil technický náměstek ředitele Správy železniční a dopravní cesty v Olomouci Miroslav Bocák.

„Opraví se jednotlivá nástupiště na vlakovém nádraží v Přerově a podchody k perónům, změní se informační systémy pro cestující,“ vylíčil dále budoucí rekonstrukci Bocák.

Podle jeho slov bude náročná oprava vlakových nástupišť, která se mají výhledově stát technickou památkou. „Chceme je zachovat. Památkově chráněným objektem je i výpravní budova vlakového nádraží,“ doplnil zástupce investora stavby.

Rekonstrukce železničního uzlu v Přerově bude mít dvě etapy. První úsek od obce Horní Moštěnice až po železniční most přes řeku Bečvu se začne spravovat už v příštím roce. Technicky nejkomplikovanější bude přitom právě stavba nového železničního mostu přes řeku Bečvu.

V další etapě se opraví úsek ve směru na Olomouc, a to až do Dluhonic.

„První etapa potrvá od roku 2009 zhruba do roku 2012,“ upřesnil Bocák. Součástí je i stavba protihlukových stěn a dalších opatření proti hluku.

Podle technického náměstka se investice významně dotkne dopravy v Přerově – úplnou rekonstrukcí totiž projde železniční most přes řeku Bečvu a řada podjezdů – Kojetínský podjezd při výjezdu z Přerova na Kojetín, Mádrův podjezd u pekárny nedaleko nádraží a Lověšický podjezd.

Právě s ohledem na rozsah prací proto investor jedná o možné finanční spoluúčasti s krajem a přerovským magistrátem. Už v těchto dnech se také dolaďují detaily, jak bude v Přerově vedena doprava.

„Během prací bude zřejmě místy kolabovat doprava. Na Kojetínském podjezdu se bude pracovat jen v noci a o víkendech, zatímco přes den zde bude provoz obousměrný,“ nastínil František Zlámal z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Podle hlavního inženýra projektu Stanislava Vávry se u Kojetínského podjezdu bude provádět pouze sanace spodní stavby, izolace nosné konstrukce a opraví se římsy a zábradlí.

„Stejný rozsah prací plánujeme i u podjezdu v Lověšicích. Mádrův podjezd u pekárny nedaleko nádraží pak bude kompletně nový,“ vysvětlil Vávra.

Zřejmě největší zatěžkávací zkouškou pro stavebníky i obyvatele Přerova bude podle investora i zástupců města stavba železničního mostu. Lidé se totiž budou muset smířit s celou řadou omezení.

„Na tři měsíce se omezí průjezd do chemičky. Průchod pro pěší bude během oprav povolen v době nástupu a odchodu lidí z práce. V době, kdy se ale jednotlivé díly ocelové konstrukce mostu budou namontovávat nad komunikací do chemičky, nebude průjezd možný,"popsal František Zlámal z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

„Most se bude svařovat na souši a pak se nadsune nad řeku Bečvu,“ doplnil Zlámal.

Podle technického náměstka Správy železniční dopravy a cesty v Olomouci Miroslava Bocáka je stavba spolufinancována z evropských peněz.

„Předpokládáme, že získáme příspěvek až ve výši 75 procent celkových nákladů z operačního programu Evropské unie,“ informoval Bocák.