Na toku se v zastavěné části obce momentálně provádějí zhruba v délce půl kilometru protipovodňová opatření.

„Jde o prohloubení dna toku, kterým se zvýší kapacita vody, a o výstavbu kamenných zídek na březích, které zase urychlí průtok v případě velkého přílivu vody,“ informoval starosta Vlkoše Miroslav Kroupa.

Podle jeho slov je investorem stavby Zemědělská vodohospodářská správa.

„Jedná se o investiční akci realizovanou v rámci programu Prevence proti povodním. V roce 1997 jsme byli jednou z nejvíce záplavami postiženou obcí na Přerovsku. Jsme proto také mezi prvními, kteří tento program čerpají,“ řekl Kroupa.

Stavební práce v této obci potrvají do konce roku.