V současné době se na Přerovsku opravuje například kostel sv. Máří Magdaleny v Předmostí, sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou a Nanebevzetí Panny Marie v Horní Moštěnici. Bez dárců by to však nešlo.

Na opravy půjdou peníze z dotací, ale i z darů věřících. Horní Moštěnici na rekonstrukci kostela přispěla dokonce i německá organizace. „S opravami místního kostela jsme začali už v roce 2005.

Tato investice si celkem vyžádá prostředky v rozmezí od 5,5 do 6 milionů korun,“ upřesnil starosta Horní Moštěnice Zdeněk Vrána. Podle jeho slov obec získala na opravu kostela prostředky z více zdrojů.

„Jednak jsme čerpali dotace od státu a kraje, na opravu šly prostředky z obecního rozpočtu, byly použity také peníze z veřejných sbírek a od sponzorů. Částku dvě stě tisíc korun nám věnovala německá organizace Kirche in not, která na opravy církevních památek přispívá,“ upřesnil starosta Vrána.

V rámci rekonstrukce se podařilo kostel napojit na obecní kanalizaci. Objekt byl staticky zajištěn, došlo k výměně některých poškozených trámů a střešní krytiny. Kostel získal novou fasádu, vyměněna byla okna a také věž získala nový nátěr.

„V současné době se na kostele osekává sokl a buduje se zde odvzdušňovací kanál, aby se zamezilo vlhkosti zdiva. Závěrečné práce, které nás čekají v příštím roce, se budou týkat oprav kamenných portálů kolem vstupů a sanaci zdiva v interiéru kostela,“ doplnil starosta Vrána s tím, že součástí oprav je i výměna ciferníku na hodinách, které se budou ovládat ze zákristie.

Podle přerovského děkana římskokatolické církve Slawomira Sulowského se nepodařilo v uplynulých letech zrealizovat opravu v takovém rozsahu jako na kostele v Horní Moštěnici na žádném církevním objektu na Přerovsku.

„Mohli bychom hovořit o štěstí, kdyby tak zásadní rekonstrukcí prošly i jiné svatostánky,“ řekl Sulowski. Na Přerovsku se v současné době ale opravuje i kostel v Lipníku nad Bečvou. Stavební úpravy, které přijdou na půl milionu korun, mají vést k zamezení vlhkosti obvodového zdiva.

Také lipnická farnost by se do oprav nemohla pustit bez finanční pomoci v podobě dotace a darů. „Kraj nám na tyto práce přispěl 200 tisíci korun a zbývající prostředky jsme získali prostřednictví sbírek od věřících,“ řekl lipnický farář Josef Pelc.

Stavební ruch ale momentálně panuje také v kostele sv. Máří Magdaleny v Předmostí. Opravuje se zde venkovní fasáda kostelní věže. Náklady jsou vyčísleny zhruba na půl milionů korun.

„Na opravy nám přispělo ministerstvo kultury a město, ale použijeme i prostředky získané ze sbírek věřících,“ řekl přerovský farář Pavel Hofírek. Podle Miroslavy Švástové z přerovského magistrátu, která má památky v přerovském regionu na starosti, se plánuje letos ještě oprava kostela v Kojetíně.

„Objekt se dočká statického zajištění. Ministerstvo kultury na tyto práce uvolnilo částku 330 tisíc korun,“ upřesnila Švástová.