Ten zahájila loni na jaře přerovská společnost Vodovody a kanalizace (VaK).

Se stavební pracemi souvisely komplikace v podobě častých uzavírek silnic, rozkopaných ulic a zvýšené prašnosti.

Projekt s názvem Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy zahrnuje opravu kanalizační sítě v pěti ulicích Přerova, modernizaci čistírny odpadních vod v Lipníku nad Bečvou a rekonstrukci a dostavbu kanalizace v Kojetíně a v Drahotuších.

„V Lipníku nad Bečvou i v Přerově už byla stavba dokončena. O zbývajících stavebních pracích v Kojetíně a v Drahotuších jsem přesvědčen, že budou rovněž ukončeny o několik měsíců dříve, tedy do konce letošního roku,“ uvedl ředitel společnosti VaK Miroslav Dundálek.

Podle jeho slov by tak stavební ruch mohl v Kojetíně a Drahotuších utichnout až o devět měsíců dříve, než se původně plánovalo. Tato zpráva potěší zejména kojetínské obyvatele, kteří se kvůli stavbě už rok a půl potýkají se ztíženou dopravní situací ve městě.

„Z toho, že stavba bude ukončena dříve, máme samozřejmě radost. Hned poté se pustíme do oprav místních ulic. Letos už jsme opravili kus náměstí a chystáme se na rekonstrukci Růžové ulice. V příštím roce se pustíme do oprav dalších tří ulic,“ upřesnil plány starosta Kojetína Mojmír Haupt.

Město hradí z vlastního rozpočtu jen podíl na výstavbě nové kanalizace, která v některých ulicích chyběla. „Jde o celkovou částku kolem 15 milionů korun,“ doplnil starosta Haupt.

Celý projekt rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě na Přerovsku je investicí za více než 400 milionů korun. Téměř z poloviny bude hrazen z evropských fondů. „Z celkových nákladů bylo do konce června už prostavěno více než 370 milionů,“ sdělil Dundálek.