„Nemám k tomu žádný dlouhý komentář. Očekával jsem to, protože si myslím, že paní státní zástupkyně není schopná případ profesně posoudit a považuji to za skandální. Znemožnila tak prokázání případné viny či neviny u soudu," reagoval na to zastupitel Vladimír Puchalský ze strany Společně pro Přerov.

Podobně se vyjádřil i zastupitel Richard Šlechta (SpP).

„Mě to opětovné zastavení žaloby nepřekvapuje. Státní zástupkyně jedná zcela v rozporu s pokyny Nejvyššího státního zastupitelství. To, co předvádí za právní názory a jakým způsobem reprezentuje výkon státní moci, je hrozná ostuda," dodal.

Zastupitelé za KSČM jsou ve svých soudech opatrnější.

„Pro město je dobře, že se žádná korupce neprokázala. Pokud žijeme v právním státě, znamená to, že jsou bez viny," myslí si zastupitel Petr Laga (KSČM).

„V této chvíli nemám dostatek informací po stránce právní ani možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, ale vyvolává to ve mně pochybnosti. V právním státě by měl vládnout pořádek a demokracie, a ne že některé věci jsou polopravdivé a polodemokratické," vyjádřil se k tomu další ze zastupitelů Břetislav Passinger (KSČM). (kre)