Opozice bojovala o omezení počtu výherních hracích automatů ve městě už před lety – tehdy navrhovala, aby bylo možné provozovat hrací přístroje v hernách, kasinech a dalších zařízeních více než sto metrů od škol a církevních objektů, a to v době od 10 do 22 hodin. Město ale nakonec prosadilo vlastní verzi obecně závazné vyhlášky.

„Od té doby došlo k výraznému posunu. Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, že takzvané loterijní videoterminály jsou totéž, co hrací přístroje, a je právem a pravomocí obecních úřadů je regulovat a stanovit, kde můžou být provozovány,“ vysvětlil šéf opoziční strany Společně pro Přerov Vladimír Puchalský.

Ústavní soud je přesvědčen, že snaha města o regulaci umístění videoloterijních terminálů nezasahuje do kompetencí ministerstva financí.

„Je proto přípustné, aby obec, pociťuje-li takovou místní potřebu, regulovala obecně závaznou vyhláškou umístění těchto videoloterijních terminálů na území města,“ uvádí se na webových stránkách soudu.

Různé zájmy

Podle opozice je stávající městská vyhláška bezzubá a hájí zájmy úzké skupiny lidí.

„Je naprosto zřejmé, že zastupitelstvem přijatá vyhláška o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, je z hlediska regulace pouhou konzervací původního stavu a hájí zájmy podnikatelů, nikoliv zájmy veřejné,“ vysvětlil předkladatel Puchalský.

Opozice navrhuje, aby se kvůli zajištění veřejného pořádku soustředily veškeré činnosti, spojené s hazardními hrami, do jednoho veřejně přístupného místa – a tím je areál přerovského výstaviště. K podobnému kroku se rozhodly například Františkovy Lázně, kde se podařilo podniknout úspěšné tažení proti hazardu.

Hazard v číslech

Podle údajů z finančního odboru eviduje v současné době přerovský magistrát 381 interaktivních videoloterijních terminálů, 101 výherních hracích přístrojů, 39 jiných herních zařízení a 27 ostatních technických zařízení.

„V době, kdy jsme předkládali náš návrh, bylo ve městě 387 výherních hracích přístrojů, 247 videoterminálů a 23 jiných hracích systémů,“ vrátil se do minulosti zastupitel Richard Šlechta (SpP).

Stop stav a očekáváná diskuse

Jak uvedl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal, je nyní vyhlášen stop stav a další výherní hrací přístroje už se nepovolují.

„V loňském roce činily příjmy z hazardních her, a to za pronájem a povolení celkem 11 milionů korun,“ shrnul mluvčí Přidal. Ten prý nepovažuje za reálné, aby se herny soustředily pouze na jediné místo, a to na výstaviště.

„Rozhodující slovo budou mít zastupitelé a dá se očekávat, že se na toto téma rozvíří na jednání diskuse,“ dodal.

Opozice tvrdí, že by městská kasa neměla být závislá na příjmech z hazardu.

„Je otázkou, zda jsou rozpočtové příjmy města osudově závislé na příjmech z hazardního hraní. Samozřejmě, že nejsou. V závěrech teorií ekonomických koncepcí je významně přítomen základní prvek liberalismu: čím méně plyne do veřejných rozpočtů peněz, tím více jsou veřejnoprávní orgány nuceny chovat se efektivně, šetřit a neplýtvat. Navíc postavit příjmy z hazardu do veřejných rozpočtů jako rozhodující zdroj, vede vždy ke klientismu a korupci,“ soudí Puchalský.