„Popíjejí alkoholické nápoje, které jsou pro mladý organismus nebezpečné - zvláště, když se míra přežene. Hned na počátku prázdnin jsme hospitalizovali děvče, které se opilo na ochutnávce gulášů, ale i chlapce, zapíjejícího konec fotbalové sezony. Ukončil ji opilý do bezvědomí,“ shrnula mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská.

Na dětském oddělení nemocnice skončí ročně s otravou alkoholem třináct až patnáct nezletilých.

„V posledních letech nepozorujeme větší výskyt otrav alkoholem, stejně tak ale nedošlo ani v období koronaviru ke snížení počtu případů. Přitom byla omezena školní výuka, zavřené bary, neprobíhaly ani zábavy a diskotéky,“ uvedl primář dětského a novorozeneckého oddělení přerovské nemocnice Jaroslav Bouchal.

Ještě před několika lety bylo podle něj téměř pravidlem, že zdravotnická záchranná služba přivážela do nemocnice děti v těžké opilosti z jedné „vyhlášené“ přerovské diskotéky.

Jedenáctiletý se 2 promile

Dvě třetiny hospitalizovaných s diagnózou otrava alkoholem tvoří chlapci a občas zdravotníci v přerovské nemocnici naměří nezletilým takovou hodnotu alkoholu v krvi, za kterou by se nemusel stydět ani zdatný dospělý pijan.

„Jednou jsem přijímal tři děti s těžkou intoxikací alkoholem. V posledních letech byl nejmladším pacientem jedenáctiletý chlapec, který měl 2,11 promile alkoholu v krvi. Zatím nejvyšší hladinu alkoholu v krvi - 3,59 promile - měl hoch ve věku 17 let, přitom nebyl v bezvědomí,“ popsal primář dětského oddělení s tím, že příznaky intoxikace alkoholem u mladších ročníků jsou stejné jako u dospělých pacientů.

U dětí je ale pití alkoholu výrazně rizikovější hned z několika důvodů. Může rychleji dojít k jaternímu poškození a opíjení má také velmi negativní vliv na mozek, vyvíjející se až do osmnácti let, zejména na oblast centra paměti a učení.

„Hodnoty nad 4 promile alkoholu v krvi už mohou být spojeny až s komatózním stavem, otokem mozku, výrazným snížením tělesné teploty, ohrožujícím pacienta na životě,“ zdůrazňuje Jaroslav Bouchal.

Pití alkoholu vede také k častějším úrazům, sebepoškozování a riskantnímu chování, které může mít až fatální následky.

„Užívání alkoholu u dětí s sebou nese zvýšené rizikové chování do budoucna, častější užívání i jiných návykových látek. I u nás pacienti s otravou alkoholem mívají někdy v moči THC či amfetaminy,“ uzavřel primář.