„Padlo několik rozhodnutí a doporučení, se kterými budou seznámeni jak školáci, tak i jejich rodiče. Můžeme je ujistit, že jsou školy předzásobeny hygienickými i dezinfekčními prostředky, které budou ve větší míře používat,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS), který má na starosti oblast školství.

Na osmi základních školách zřizovaných městem začne od 1. září běžná výuka.

„Smíšená či distanční zatím není v plánu. Na řadu by přišla až v případě karantény nebo mimořádných opatření,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Prvňáčci přijdou první den do školy v doprovodu rodičů o půl deváté nebo v devět ráno.

Když bude přát počasí, proběhne slavnostní přivítání před vstupem do budovy, na dvoře nebo zahradě, a pak se děti rozejdou do tříd.

Žáci druhých až devátých tříd přijdou v osm ráno a neplatí žádná závazná pravidla pro organizaci jejich vstupu do budovy tak, jako na jaře.

Ředitelé by měli zajistit ve třídách časté větrání a poučit děti, aby si umývaly ruce preventivně i několikrát denně.

V budovách zatím není povinné nosit roušky - ale v případě, že by byl okres zařazen na dnes už známém semaforu do „oranžové“, přijde s tímto opatřením i nutnost chránit si dýchací cesty.

„Rodiče zajímá i to, jestli vyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti. Mohu je ujistit, že od nich nic takového neočekáváme,“ doplnila Romana Pospíšilová.

Určitá omezení čekají na děti ve školních jídelnách. Při výdeji obědů nebude školákům umožněn samoobslužný výdej, což znamená, že si sami nemohou vzít ovoce nebo pečivo. Příbory jim bude vydávat přítomná obsluha.

„Uvažovali jsme i o tom, že by si děti nosily lžičku, vidličku a nůž z domu, ale od tohoto nápadu jsme nakonec upustili. Obsluha strávníkům příbor vydá,“ uzavřel Petr Kouba.