Máte pocit, že vaše práce během pandemie zůstala nedoceněna?
Už od března roku 2020 stát zaváděl omezující opatření a kromě svých státních orgánů, jakými jsou hygiena, policie nebo hasiči, naplno využíval také služeb městských policií - ačkoliv nejsme státním orgánem. Byli jsme vytvořeni proto, abychom řešili místní záležitosti veřejného pořádku. Stát na nás tedy během posledních dvou let nikdy nezapomněl, pokud se jednalo o přidělování povinností - to vždy věděl, že existují městské policie a dával nás do popředí při zvládání pandemické situace. V okamžiku, kdy měl ale morálně nebo finančně ohodnotit městské policie za jejich činnost, tak na nás rychle zapomněl. Reakcí vždy bylo, že jsme orgány obce, a ta ať si to vyřeší. Jde nám především o princip - na jedné straně jsme v první linii nebyli, ale při plnění povinností s námi jako s první linií počítají.

Jaké úkoly strážníci plnili, například v době nouzového stavu?
Ministerstvo vnitra na jaře roku 2020 oslovilo města a obce se žádostí o zapojení obecních policií do první linie boje proti covidu-19. Žádosti bylo vyhověno a strážníci spolu s policií řešili přestupky, spočívající v porušení opatření vydaných podle zákona o ochraně veřejného zdraví, krizového zákona a na začátku roku 2021 také podle pandemického zákona. Na našich bedrech tedy spočívala veškerá omezující opatření - kontrola povinnosti nošení roušek, kontrolovali jsme restaurační zařízení, jestli se zde nevydává alkohol. Patřila k tomu i běžná pochůzková činnost, například dodržování zákazu vycházení v době nouzového stavu. V době, kdy se policie stáhla na hranice okresů a řešila omezující opatření, měli obce i města na starosti strážníci. Zajišťovali jsme i úkony, zahrnující kontakty s epidemicky nejrizikovější skupinou obyvatel, kterou jsou lidé bez domova. Hned v počátcích pandemie se ale projevily nevyřešené problémy a to, že jsou obecní policie financovány obcemi, zatímco úkoly jim byly svěřeny vládou. V praxi to vypadalo tak, že v období nedostatku ochranných prostředků na počátku epidemie byla policie vybavena rouškami, respirátory, dezinfekcí a rukavicemi ze státních zdrojů, a strážníci byli do první linie vysíláni v podomácku ušitých rouškách. Naše opakované žádosti o poskytnutí stejných ochranných prostředků, jaké obdrželi policisté, byly zamítnuty s tím, že je to problém samospráv. Města ale ochranné prostředky pro potřeby obecních policií k dispozici neměla. Dokonce nám bylo omezujícím opatřením ministerstva zdravotnictví znemožněno pořídit respirátory. Na konci roku 2020 byli příslušníci policie, zdravotníci, hasiči a další složky první linie odměňováni nad rámec běžných odměn. Opakovaný proces odměňování proběhl i v létě 2021. Strážníkům se ale v rámci dotazu na možné odměny dostalo vřelého poděkování ministra vnitra a ministryně financí za práci v první linii s tím, že odměny jim ze státního rozpočtu nemohou být poskytnuty, neboť jsou placeni obcemi. Ty však na odměny fakticky nemají prostředky.

Pokusili jste se o problému jednat s bývalou vládou? Jak na vaše výhrady reagovala?
Po mé osobní intervenci u tehdejšího premiéra Andreje Babiše vzešlo od bývalého ministra vnitra dílčí řešení v podobě vypsání dotačního titulu na odměny strážníků za práci v první linii boje proti covidu-19, a to v dehonestující výši 5 tisíc korun za patnáct měsíců výkonu ve vztahu ke covidovým opatřením. Každá obec tedy mohla zažádat na strážníka 5 tisíc korun, ale za podmínky, že k tomu přidá dalších 5 tisíc. A z této celkové částky musí obec ještě zaplatit odvody. Aby tedy strážník dostal od státu 5 tisíc korun, musí obec zaplatit zhruba 8 200 korun k tomu. Rostoucí frustrace strážníků se ještě více prohloubila v září roku 2021, kdy byla novelou zákona o důchodovém pojištění legislativně zakotvena možnost předčasného odchodu do starobního důchodu bez krácení výše důchodu pro pracovníky základních i ostatních složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Do té doby nebyly několik desetiletí žádné pochybnosti o tom, že obecní policie jsou takzvanou ostatní složkou IZS. Po vydání novely zákona o důchodovém zabezpečení však bylo zjištěno, že pro účely předčasného odchodu do starobního důchodu nejsou obecní policie ostatní složkou IZS a možnost předčasného odchodu do důchodu bez krácení výše důchodu se na strážníky nevztahuje. Usilujeme proto o výslovné uvedení strážníků obecní a městské policie v zákoně o IZS. I když by se zdálo, že kroky směřující k rozkladu obecních policií tím byly završeny, není tomu tak. V listopadu 2021 bylo rozhodnuto o zařazení pracovníků obecních policií mezi osoby, které mají být povinně očkovány proti nemoci covid-19. Bez předchozí diskuse tedy opět rozhodli „o nás bez nás“. Od nové vlády jsme očekávali konstruktivní komunikaci a odstranění legislativních nedostatků. Namísto toho jsme ale byli zaskočeni rozhodnutím z 29. prosince loňského roku o tom, že obecní policie nepatří mezi složky bojující v první linii proti onemocnění covid-19. Toto rozhodnutí se ale promítlo pouze do nařízení vlády, upravujícího platové poměry zaměstnanců, další legislativní změny, odrážející toto rozhodnutí, provedeny nebyly. Současný stav je tedy takový, že strážníci mají i nadále plnit povinnosti v první linii, nebudu za to ale finančně ohodnoceni.

Povinné očkování ano, zvýšení platů ne

Kolik strážníků v republice se připojilo k vaší výzvě?
Jsem předsedou Kolegia ředitelů městských policií všech statutárních měst a hlavního města Prahy, což je dobrovolné profesní sdružení, které zastupuje 27 největších městských policií. V našich řadách je tedy asi 65 procent strážníků z celé České republiky. Máme i hodně podporujících ohlasů z jiných malých městských a obecních policií, protože to všichni takto vnímají.

Co si slibujete od výzvy adresované premiérovi? Jak budete dá postupovat?
Měli jsme potřebu říci jasně, jak se situace má. Od nové vlády jsme očekávali, že se k tomu postaví čelem. Začalo to ale tím, že nás zahrnuli do povinného očkování - tedy opět nám dali povinnost a v tomto ohledu na nás nezapomněli. Když ale řešili navýšení platů a ohodnocení, tak nás opět z první linie vynechali.

Je ve hře i varianta, že povinnosti, které vám stát naložil a nedostáváte za ně zaplaceno, nebudete vykonávat?
Jsme profesní sdružení a dohodli jsme se, že budeme komunikovat a jednat. Jednáme i se Svazem měst a obcí, který zastupuje našeho zaměstnavatele. Chtěli jsme touto protestní nótou pouze na rovinu státu říci: Vnímáme, že nás nadužíváte, a přitom hážete přes palubu. To, jak na naši výzvu bude reagovat pan premiér, nechám na něm.