Ukřižovaný vstal z mrtvých

a zabitý žije.

Pak je pravda, co učil,

pak pro spojení s Kristem

i my vstaneme k životu,

i naše utrpení dostane smysl,

smrt nemusí znamenat konec

a nemusí být sám ten,

kdo Boha osloví a mluví s ním.

Stačí skutek nezištné lásky

a on v nás působí.

Stačí být s druhými v jeho jménu,

aby byl uprostřed nás.

Máme lék na uzdravení společnosti,

máme vakcínu proti nesmyslnosti

a krutosti života,

stačí otevřít srdce Zmrtvýchvstalému,

dělit se o velikonoční radost.

Pak smutek pandemie

prozáří velikonoční naděje,

a radost z Kristova vítězství nad smrtí

se stane radostí všech, kdo ho poznají

a přijmou.

Bohaté duchovní plody Velikonoc přeje

Jan Graubner