I když uplynulo čtyřicet let od doby, kdy tehdejší Československo obsadila okupační vojska Sovětského svazu, Polska, Německé demokratické republiky, Maďarska a Bulharska, mnozí na srpnové dny vzpomínají se slzami v očích.

„Zatímco Hranice obsadila okupační vojska odpoledne 21. srpna, do Přerova přijela až v ranních hodinách v pátek 23. srpna,“ uvedl ve své zprávě Jiří Lapáček ze Státního okresního archivu v Přerově.

„Týž den, 23. srpna, se dostavil v 11 hodin po předchozí dohodě do budovy Městského národního výboru v Přerově pplk. Smirenko zastupující okupační jednotky.

Přijal jej ve své kanceláři předseda městského národního výboru Karel Rosmus, odmítl mu podat ruku a před shromážděnými přednesl projev, v němž prohlásil, že okupanti nejsou ve městě vítanými a žádoucími hosty.

Odpoledne byly sovětské jednotky dislokovány v prostoru mezi Přerovem, Kozlovicemi a Grymovem. Jako přechodné velitelské stanoviště byl určen dřevěný barák před zemědělskou tržnicí na Kopaninách.

Jednou z akcí okupační moci bylo obsazení městského rozhlasu 24. srpna,“ popsal historické události v Přerově Jiří Lapáček.

OKUPACE V REGIONU

Krátce po půlnoci z 20. na 21. srpna 1968 byl tehdejší předseda Městského národního výboru v Přerově Karel Rosmus vyrozuměn telefonicky Státní bezpečností, že vojska Varšavské smlouvy zahájila okupaci Československa.

Ráno informoval městský národní výbor prostřednictvím městského rozhlasu obyvatele o vzniklé situaci a vyzýval ke klidu a rozvaze. Nesouhlasná stanoviska s okupací vydávaly i orgány a organizace ve městě.

Lidé spontánně vylepovali letáky a psali hesla na ulicích. Zatímco Hranice obsadila okupační vojska již v odpoledních hodinách 21. srpna, do Přerova přijela okupační vojska až v ranních hodinách v pátek 23. srpna.

Situaci v Přerově po příjezdu okupantů 23. srpna 1968 zachytil svým fotoaparátem František Toth (24. 9. 1906 – 19. 8. 1981), jehož fotografie jsou uloženy v Státním okresním archivu Přerov.

Jiří Lapáček

Více přináší Přerovský deník ve čtvrtek 21. srpna