Objekt je totiž majetkem Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie, která nedávno přišla s tím, že jej hodlá odprodat. Budovu řádové sestry získaly v restituci po roce 1989.

V minulosti zde měly zájem zřídit základní katolickou školu, od tohoto záměru ale nakonec upustily.

„Pokud by se budova základní umělecké školy neodkoupila, musela by se stěhovat do jiného zázemí ve městě, což by byla škoda. Její učebny jsou totiž vybaveny a uzpůsobeny k výuce hudebních oborů,“ vyslovila svůj názor před zastupiteli města náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková.

„Jestliže budovu ve spolupráci s krajem neodkoupíme, hrozí, že bude nabídnuta některé z realitních kanceláři, a ta ji odprodá třeba nějakému dalšímu obchodnímu řetězci,“ doplnil svou náměstkyni přerovský primátor Jiří Lajtoch.

Pro darování čtyřmilionového příspěvku kraji na odkup budovy se nakonec přiklonilo dvaatřicet přerovských zastupitelů. Prodejní cena budovy byla stanovena na 10,5 milionu korun. Kraj na její koupi dá 6,5 milionu korun a zbývající částku uhradí město Přerov.