Bývalý mukl působil více jako dvacet let v čele přerovské pobočky Konfederace politických vězňů (KPV).

„Výrazně se angažoval i v mém procesu, kdy jsem byl v roce 2001 vyhozen z BIS, kvůli obvinění ze sedmi trestných činů skončil ve vazbě, a o několik let později zproštěn veškerých obvinění. Zasazoval se i o to, aby byl soud se mnou veřejný,“ řekl místopředseda přerovské pobočky Konfederace a válečný veterán třetího odboje Vladimír Hučín.

Přeslička usiloval také o prosazení Zákona o třetím odboji. 

František Přeslička se narodil v roce 1933 v Přerově. Jako šestnáctiletý chlapec se zapojil do rozšiřování protikomunistických letáků a předal revolver se třiceti náboji Kamilu Špačkovi, který se s přáteli chystal k útěku za hranice. 

V monstrprocesu nazývaném František Petrů a spol. byl za to odsouzen k osmiletému trestu, který mu byl jako mladistvému zkrácen na polovinu.

Více než dva roky potom strávil ve výchovném ústavu pro mladistvé delikventy v Zámrsku, kam byli posíláni převážně odsouzenci za činnost proti komunistickému režimu. 

Poslední rozloučení s Františkem Přesličkou se uskuteční v sobotu 3. března v 11 hodin v kostele sv. Michala na Šířavě v Přerově. Poté bude pochován do rodinného hrobu na přerovském hřbitově.