Vítězové, ověnčení zlatou, zelenou a bílou stuhou, už plánují, jak se získanými prostředky naloží. „Zlatá“ obec Tučín hodlá za darovaný milion korun realizovat některý ze svých hlavních investičních záměrů. Jaký, o tom ale musí nejprve rozhodnout obecní zastupitelstvo.

„Máme v plánech rozpracováno asi deset projektů. Jedním z těch hlavních je stavba cyklostezky, která by propojila Tučín se Želatovicemi. Potřebovali bychom však i prostředky na zateplení budovy mateřské školy, stavbu chodníku nebo na zbudování naučné stezky,“ vyjmenoval starosta Jiří Rezníček z obce Tučín, jíž se podařilo získat zlaté ostruhy ve všech hodnocených kategoriích.

Porota ocenila Tučín jako vesnici s nejlepší občanskou vybaveností a také nejbohatším společenským životem. „Vítězství pořádně oslavíme ještě 24. července, kdy k nám pozveme zástupce všech třiatřiceti obcí z Olomouckého kraje, které se do soutěže zapojily,“ uvedl starosta Řezníček.

Podle něj se už den po slavnostním vyhlášení výsledků v Tučíně uskuteční dvoudenní hodové slavnosti.

Další vítěznou obec – Jezernici u Lipníku nad Bečvou – pálí ze všeho nejvíce chybějící kanalizace. Prostředky z ministerstva tedy zřejmě poputují právě na tuto stavbu.

„Připravujeme obrovskou investiční akci na zbudování kanalizace, takže bychom finance zřejmě použili na ni,“ nastínil místostarosta Jezernice Antonín Jemelka.

Obec získala v soutěži Vesnice roku zelenou stuhu za péči o zeleň a k tomu 600 tisíc korun.

Jasno v tom, na co využijí částku 600 tisíc korun, mají i v Pavlovicích u Přerova. Tato obec se může pyšnit bílou stuhou za činnost mládeže. „Je u nás tradice, že když získáme nějakou cenu, prostředky věnujeme zpět do oblasti, v níž jsme tuto cenu získali,“ řekl pavlovický starosta Vlastimil Bia.

Podle něj ale musí o konkrétním využití financí rozhodnout teprve zastupitelé. „Chceme nechat provést opravu budovy místní školy, nebo zbudovat dětské hřiště v místní části Prusínky,“ zmínil se o hlavních prioritách starosta. Vedení vítězné obce ale bude chtít znát také připomínky občanů a podle toho se rozhodne.